Resmi kurumlarda Tescilde Montaj Faturası İstenmeyecek

Anasayfa » Asansör Yönetmeliği 2019 » Resmi kurumlarda Tescilde Montaj Faturası İstenmeyecek » Resmi kurumlarda Tescilde Montaj Faturası İstenmeyecek

Resmi kurumlarda Tescilde Montaj Faturası İstenmeyecek

Resmi kurumlarda Tescilde Montaj Faturası İstenmeyecek

Artık 30 Gün Değil 60 gün!

Eski Yönetmelik: Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere...

Asansör Risk Analizi Nedir?

Asansörler için sistematik olarak kontrol yapılması ve tehlikelerin tanımlanmasına, risklerin değerlendirilmesine ve risk azaltıcı önlemler alınmasına risk analizi denilir. ISO 14798-1 mad...

Gaziantep Asansör Projesi & Avan Projesi

Asansör avan proje bir yapıya kurulacak asansörün tüm detaylarını belirten projedir. Asansörün kapasitesini, hızını, kumandasını, kullanım amacına göre özelliklerinin belirlenmesi gi...

Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene