Lift Drawings | CEMKA

Dibujos de Ascensores

What is the lift drawing and project?

Asansör uygulama projesi Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının aynı zamanda nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan yer aldığı projedir.

What consists lift drawing and project?

Asansör projeleri asansör kabin kuyu planları dikey kesitleri kapı kesitleri kasnak yerleşimleri makine / makara dairesi planlarını içermektedir. Asansör elektrik projesi olarak kesit hesapları, motor gücü hesapları, elektrik çizimleri, pano şemalarını içerir. Detaylı içerik için lütfen sayfayı aşağı çekerek devam ediniz.

Who designs the elevator project?

Asansör projeleri konusunda deneyimli olan makine ve elektrik mühendisleri tarafından tasarlanmalı çizimi yapılmalıdır. CEMKA Mühendislik Asansör Tasarım ve Projelendirme konusunda yetkili ve belgeli proje kuruluşudur. Kendi bünyesindeki konusunda deneyimli personeli ile size her zaman doğru ve hızlı hizmet sunar,

Yetkili ve Deneyimli Proje Firması

CEMKA Mühendislik Asansör Tasarım ve Projelendirme konusunda yetkili ve belgeli proje kuruluşudur. Kendi bünyesindeki konusunda deneyimli personeli ile size her zaman doğru ve hızlı hizmet sunar,

Neden? Cemka'dan Proje Hizmeti almalıyım!

Proje Konusunda Deneyimli Personel
Firma bünyesinde Proje Ozalit Ofisi
Proje CRM Sistemi ile planlı İş emri
Gelişmiş Yedekleme Sistemleri

What should be included in the mechanical drawing in the lift project?

foto-26-900x600

1) Asansör uygulama (yenileme) projesi kapağında; projeyi yapan mühendise ait bilgiler, yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansöre ait tahrik cinsi,  asansör sayısı, kapasitesi, sınıfı,  seyir mesafesi, durak adedi, hızı, kabin ölçüleri, kabin ve karşı ağırlık kılavuz ray bilgileri, makina dairesinin yeri ve motor gücü, halat bilgileri, (varsa) hidrolik piston kesit alanı, (varsa) piston boyu, kumanda cinsi ve seri numara(ları)sı ile tasarımda kullanılan malzeme listeleri yer alır.

2) Asansör uygulama (yenileme) proje hesaplarında; asansör avan projesinde yer alan kapasite ve tahrik cinsi dikkate alınarak, asansörün tahrik cinsine göre ilgili ürün standardında yer alan hesaplamalar (halat hesabı, kılavuz ray hesabı,aşırı basınca karşı dayanım hesapları, tahrik yeteneği hesabı  ile pistonun bükülmeye karşı hesaplanması, tasarıma göre binaya statik olarak gelen yüklerin hesaplanması, seçilen motora göre motor gücü hesabı ve diğer dayanım hesapları) yapılır.

3) Asansör uygulama (yenileme) proje çizimlerinde; kuyu yerleşim planı, asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı,  makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, kuyu üstü döşeme halat delik planı, makina sehpa, halat bağlantı,  durak kapı, kabin boyutları, ray-flanş bağlantı, makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri, ray-konsol bağlantı detay çizimleri,  varsa diğer detay özellikler yer alır.

What should be included in the electrical drawing in the lift project?

1) Asansör elektrik uygulama projesinde gerilim düşümü hesapları, Motor gücü hesabı, kablo kesit hesapları, asansör tablosu elektrik besleme hattı, asansör makina dairesi ve kuyu boşluğu aydınlatma planı,  makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabı, koruma ve topraklama sistemleri, kuyu yerleşim planı, makina dairesi yerleşim planı, asansör boşluğu boyuna kesiti bulunur.

 

2) Asansör elektrik uygulama projesinde ayrıca Makina dairesi, ve priz hatları ile makina motor grubuna ait asansör kuvvet tablosu bina dağıtım ana tablosundan ayrı kolon hatları ile beslenirler. Asansör kuvvet tablosu topraklama hattı bina eş potansiyel barasından ayrı olarak çekilir.

 

3) Asansör elektrik uygulama projesinde ayrıca Kumanda devreleri ve prensip şemaları, acil kurtarma tertibatı varsa seçimi hesabı ve bağlantıları, dahili ve kablosuz haberleşme tesisatı, acil durdurma devrelerinin kuyuda yerleşimi ve bağlantıları, kat ve kapı kilit devreleri ve sinyal kablolarının bağlantıları, kademesiz hızlı asansörler için inverter devresi ve dokümanları ile motor bağlantı şeması,  acil durum asansörünün bina basınçlandırma sistemi ile bağlantısı, asansörde kullanılan güvenlik kontaklarının bağlantıları, kata getirme tertibatı ve kumanda sistemine bağlantısı, yapılması gerekiyorsa deprem ve yangın ihbar sisteminin asansör sistemine bağlantısı yer alır.

foto-45-900x600

Sample Filled Elevator Project Forms

Frequently Asked Questions

What is the lift drawing and project?
How to fill out the Lift Project form for the lift project?
What consists lift drawing and project?
Who designs the elevator project?
Do you design elevators?

Forms & Infos

Project Form
for Lifts

Contact us for Information

Hemen Arayın