Arkadaş ricası üzerine ruhsat veren iyiliksever asansör firmalarının alacağı ceza miktarları 2020

Anasayfa » Haber » » Arkadaş ricası üzerine ruhsat veren iyiliksever asansör firmalarının alacağı ceza miktarları 2020

  Demedi demeyin deyip okumanızı bekliyorum…

Günümüzde piyasada oluşan rekabet koşullarından dolayı zaten eskiden olduğu gibi yüksek meblağlarda olmayan CE belgesi ve HYB belgesi masrafları inanın bu risklere ve bu bedellere değmez. Bundan dolayı ne ruhsat almanın ve ne ruhsat vermenin bir mantıklı tarafı yoktur. Arkadaşımın ricasını kıramadım, yardım gerekiyordu destek oldum ya da parası ile yaptım gibi sebeplerle ruhsat alma işinin yapılması inanın uzun yıllar sizin boynunuza ağır bir yük olarak taşıyacağınız bazen uykularınızı terk ettirecek bir hal alır. Demedi demeyin deyip okumanızı bekliyorum…

RUHSAT KULLANDIRMA CEZALARI 2020 En az (TL) En çok (TL)
Güvenli Asansör Güvensiz Asansör Güvenli Asansör Güvensiz Asansör
Montajı yapmayıp Ruhsat veren Firma* 17.361 50.347 130.209 564.245
Montajı yapıp başka firmadan ruhsat alan firma Ceza yok 32.986 Ceza yok 434.036

Güvensizliklerin giderilmesi ruhsat veren firmaya aittir.

Kendi belgeleri  üzerinden başka Asansör firmasına montajını kendisi yapmadığı halde ruhsat veren firma bakın 2020 yılında kaç lira para cezası alacak.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereği piyasa gözetimi sonucunda ülkemizde bir takım uygunsuzluk cezaları kesiliyor.

Kanun her yılın başında ceza miktarlarını revize ediyor. Bu yılda kesilecek ceza miktarları belirlendi.

Kendi belgeleri  üzerinden başka Asansör firmasına montajını kendisi yapmadığı halde ruhsat veren firma ile ilgili cezanın ne olması gerektiği tabii ki Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde netleştirilmiştir.

Bakın yönetmelikte bu konu ile ilgili ne deniyor.

(15) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(11) Asansör üzerinde gerçekleştirilen test ve muayene sonucunda asansörün güvensiz olduğunun ve asansörü ilgili idareye tescil ettiren firma ile asansörü monte eden firmanın farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda;

  1. a) Her iki firmaya da Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır, Madde 12 b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 32.986  Türk lirasından 434.036 Türk lirasına kadar,
  2. b)  Asansörün teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesinden asansörü tescil ettiren firma sorumludur,
  3. c) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle ayrıca Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. (Mükerrer)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda bu fıkranın karşılık geldiği ceza miktarı bellidir. Aynen aktarıyoruz…

f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 17.361  Türk lirasından 130.209 Türk lirasına kadar,

          Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.

Asansörü Monte etmeyip sadece Ruhsatında yardımcı olan firmanın asansörün güvensiz olduğu durumlarda alacağı en az ceza miktarı 50.347 Türk Lirası, en çok tutar ise 564.245 Türk Lirasıdır. artı olarak güvensizliği gidermek ruhsat veren firmaya aittir.

Asansörü Monte eden ve Ruhsatı arkadaşından rica edip alan firmanın asansör güvensizse en az 32.986 Türk Lirası ceza alır. En çok alacağı ceza 434.036 Türk lirasıdır. Güvensizliği gidermek zorunda değildir. Asansör güvenli olup ruhsatı başkasından alan bu firmaya herhangi bir ceza yoktur. Ruhsat veren iyiliksever firmamıza güvenli asansördem 17.361 – 130.209 aralığında ceza gelir.

Asansör Sektörel Rehber ve Haberler

Asansör Bakım yapan firmaların TS 12255 Yetkili Servisler – Asansör Bakım Servisleri – Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi asansör bakım standardına uygun hale gelip Asansör TSE HYB belgelerini alma...
          Temennimiz açıklamasını yaptığımız CE belgelerinin  tam olarak uygulanması ve bazı şeylerden kaçmak için kullanılmamasıdır. bunu bir geçiş dönemi gibi değerlendirip yasal mev...
ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN CEZA MİKTARLARI 2020  Madde 12 – a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 6.943...
YÖNETMELİKTE ASANSÖRLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR Asansörler MADDE 34- (1) Uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tes...
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cemka Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin ta...
İFO Fuarcılık tarafından, AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteği ile düzenlenen ve Dünya asansör sektörünü iki yılda bir Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturan Ulu...
Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene