Asansör CE Teknik Dosya Hazırlama

Anasayfa » Asansör CE Teknik Dosya Hazırlama

Asansör Teknik Dosya Nedir?

Montajı yapılan asansörle ilgili tasarımları, kompanent özellikleri, çizimleri ve hesapları ihtiva eden dosyadır. Asansör ile ilgili tüm kayıt, tasarım ve projeler bu dosyada saklanmalıdır.

Teknik Dosya Ne İşe Yarar?

Teknik Dosya, Ce belgelendirme denetimi sırasında onaylanmış kuruluş tarafından yetki verilmiş denetçinin muayene raporuyla firmanın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Cemka Mühendislik tarafından hazırlanmış ve firma tarafından onay verilmiş dosyalama sistemidir. Denetçi raporları ile firmanın vermiş olduğu bilgiler birbiri ile aynı olmalıdır.

TEKNİK DOSYANIN HAZIRLANMASI

 • Yeni yaklaşım direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir.
 • Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirilmesi prosedürü ( D,E,H modülleri ve varyantları) öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir. Bu yükümlülük coğrafi orjinali ne olursa olsun ürünün piyasaya arz edilmesi anında başlar.

TEKNİK DOSYA

 • Teknik dosyanın içeriği ilgili ürüne uygun olarak ayrı düzenlenir.
 • Kural olarak, teknik dosya ürünün tasarım, üretim ve işleme özelliklerini içermelidir.
 • Dosya kapsamındaki ayrıntılar ürünün yapısına ve teknik açıdan ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu göstermek için gerekli olan her şeye ( uyumlaştırılmış Standardlar uygulanmadığında bu Standardlara) dayanmaktadır.

TEKNİK DOSYA GENEL İÇERİK

 • Ürüne ait genel bir tanımlama
 • Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin, devrelerin vb. şemaları
 • Söz konusu çizim ve şemaların, ürünün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar
 • Uygulanan Standardların bir listesi, Standardların uygulanmadığı durumlarda ise ürünün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar
 • Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler vb.
 • Deney raporları

asansör proje ruhsat

TEKNİK DOSYA İÇERİĞİNİ ETKİLEYEN KOŞULLAR ( ASANSÖR MONTAJ )

 • Ürünün Niteliği Ve Çeşidine Göre Direktife Uygun Olarak Belirlenecek Modül
 • Montaj Yapan Firmanın Yıllık Montaj Sayısı
 • Montajı Yapılan Asansörlerin Sınıfı Bazında Yıllık Montaj Adedi

TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ ( ASANSÖR MONTAJ)

(MODÜL H İÇİN)

1- Montajı Yapılan Asansörlere Ait Genel Tanımlamalar

 • Uygunluk Beyanı
 • Seyir Defteri

Asansörün Temel Karekteristliği

2- Tam Kalite Güvence Sistemi İle İlgili Dökümanlar

 • Çalışmaların Tamamının Takibi Sağlayacak Formlar
 • İlgili Talimatlar
 • Kys Ce Çalışmalarına Atıflar
 • İç Tetkik Uygulamalarına C Enin Kapsamında İlavesi

3- Güvenlik Aksamı İmalatçısından ( Montaj Firması Güvenlik Aksamını Asansöre Doğru Bir Şekilde Montaj Yapmak Kaydı İle) 95/16/At Kurallarını Karşıladığına Dair Beyan Etmesi Gereken Belge Ve Evraklar

4- Kullanıcıya Uygun Kullanma Kılavuzu

5- Uygulanan Standardların Bir Listesi

6- Standardların Uygulanmadığı Durumlarda İse Mamulün Kapsama Alındığı Ve Direktiflerce Öngörülen Temel Gereklere Uyum İçin Kabul Edilen Çözümler Ve Tanımlamalar ( RİSK ANALİZLERİ )

7- Asansöre Ait Mühendislik Çalışmaları

 • Proje
 • Tedarikçilerden Alınan Çizimler
 • Mukavemet Hesapları

8- Standard Dışı Yapılan Montaj Uygulamaları İçin Risk Analizi Kapsamında İlgili Yönetmelikler Ve Standardlar Çerçevesinde Tasarım Sonuçları Ve Yerine Getirilen İncelemelr İle Yapılması Gerkiyor İse Test Sonuçları

9- Bakım Klavuzu ( En 13015) Ve Montaj Kılavuzu

10- Montaj Uygulamalarında Ve Mühendislik Uygulamalarında Görev Alan Personelin Yeterliliği

NOT : Teknik Dosyanın Son Üretim Tarihinden Başlayarak 10 Yıl Süre İle Resmi Denetimler İçin Saklanması Yasal Bir Yükümlülüktür. Açıklama Ve Tanıtımlarda Ticari Sırlar Saklı Tutulmalıdır.

İŞLEM SÜRECİ:

Cemka Mühendislik tarafından hazırlanmış olan proje formu, firma bilgi formu, belgelendirme kompenant listesi formu müşteriye mail yada faks yolu ile iletilir.

Müşteri bu formları eksiksiz bir şekilde doldurup Cemkaya iletir.

Gerekli kontroller ve hesaplamalar yapıldıktan sonra mühendisler tarafından onaylanan teknik dosya onaylanmış kuruluşa gönderilir.

Teknik Dosya Sıkça Sorulan Sorular

 • Teknik Dosya Nedir? Open or Close

  Ce belgelendirme denetimi sırasında onaylanmış kuruluş tarafından yetki verilmiş denetçinin muayene raporuyla firmanın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Cemka Mühendislik tarafından hazırlanmış ve firma tarafından onay verilmiş dosyalama sistemidir.

 • Teknik Dosya Nasıl Hazırlanır? Open or Close


  Yeni yaklaşım direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir.
  Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirilmesi prosedürü ( D,E,H modülleri ve varyantları) öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir. Bu yükümlülük coğrafi orjinali ne olursa olsun ürünün piyasaya arz edilmesi anında başlar.

Teknik Dosya İçin İndirilecek Formlar

Teknik Dosya için Tek Numara

Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene