Asansör elektrik avan projesi nedir?

Asansör elektrik Avan projesi binaya kurulacak olan asansörün kulanım amacına göre kapasite, hız ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan projedir.

Asansörlerin tasarımına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğe göre Asansör avan projesini asansör firmasının onayı ile hazırlatılması gerekmektedir. Asansör firması CEMKA’ya başvurarak asansör sahibi için yapacağı asansör için Asansör avan projesi hazırlatabilir.

Asansör Avan izmir cemka

Asansör Avan projesi nedir?

Asansör Avan projesi Binaya kurulacak olan asansörün kullanım amacına göre kapasite, hız, kumanda ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan elektrik ve makine avan olarak ayrılan projedir.

Asansör Trafik Hesabı nedir?

Asansörlerdeki trafik hesabı yapılardaki kat, daire ve oda sayısına göre hesaplanır. Asansörler bu hesaplamalara ve her beş dakikada bir çalışma prensibine göre hesaplanarak asansörün kaç kişilik olacağı hesaplanır.

Asansörler bu hesaplamalar doğrultusunda asansöre binecek kişi sayısını hesaplar. Toplam trafik yükü hesaplandıktan sonra istenilen asansör kapasitesi hesaplanır. Genellikle çok yüksek katlı binalarda iki asansör birden kullanıldığında asansörlerden birisi diğerine göre daha büyük olmalıdır.

Yetkili ve Deneyimli Proje Firması

CEMKA Mühendislik Asansör Avan ve Uygulama Projeleri, Tescil ve Ruhsat dosyaları konusunda yetkili ve SMM belgeli proje kuruluşudur. Kendi bünyesindeki ozalit ofisi ile gecikme olmaksızın hizmet sunar.

Asansör Makine Avan Projesi için tıklayınız...

Asansör Elektrik Avan Projesi için tıklayınız...

Asansör elektrik avan projesinde neler bulunmalıdır?

foto-11-900x600

Asansör elektrik avan projesinde Bina trafik hesabını, motor gücü hesabını, gerilim düşümü hesaplarını, kablo kesit hesaplarını, asansör makine dairesi ve kuyu boşluğu aydınlatma planını, asansör tablosu elektrik besleme hattını, makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabını, koruma ve topraklama sistemlerini, makina dairesi yerleşim planını, kuyu yerleşim planını, asansör boşluğu boyuna kesitini içerir. Makina dairesi, asansör kuyusu aydınlatma ve priz hatları ile makina motor grubuna ait asansör kuvvet tablosu, bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hatları ile beslenir. Asansör kuvvet tablosu topraklama hattı bina eş potansiyel barasından ayrı olarak çekilir.

Asansör Avan projesinde Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar;

avan2

– Asansör Yönetmeliğinde “asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas olacaktır.” denilmektedir. Asansör avan proje ile mimari proje birbiri ile uyumlu olmalıdır.
– Asansör avan projede kullanılan kuyu ölçüleri, kuyu dibi derinliği, makina dairesi ölçüleri mimari proje ile uyumlu olmalıdır.
– Asansör avan projesinde mimari projeye uygun olarak, yapının özellik ve kullanım şartlarına uygun trafik hesabı yapılır. Trafik hesabında yatak odası için iki, diğer odalar için bir kişi alınarak binada bulunan insan sayısı hesaplanır.
– Güvenlik tertibatının çalışmasıyla kılavuz raylara gelen düşey kuvvet, kuyu tabanını etkileyen güvenlik tertibatı ve tampon çarpma kuvvetleri, kuyu üstü betonunu etkileyen kuvvet hesapları yapılmalıdır.
-Asansör motor gücü hesabı yapılmalıdır.
– Trafik hesabı sonucu çıkan kişi sayısına göre kabin tasarımı yapılmalıdır.
– Trafik hesabına göre seçilen asansör kişi sayısına göre, kuyu ölçüleri ve kabin ölçüleri  EN 81-1 veya EN 81-2’ (en 81-20 ve en 81-50) de verilen ölçülere uygun olmalıdır.
– Kuyu ölçüleri, kabin ölçüleri, karşı ağırlık, kılavuz raylar, kabin ve kat kapılarının tanımlandığı asansör kuyusu yatay kesiti çizilmelidir.
– Asansör kuyusu tabanına gelen P1 P2 kuvvetleri ile raylara gelen Pk ve Pr kuvvetlerini gösteren kesit çizilmelidir.
– Kuyu dibi ve kuyu üstü ölçüleri ile kat yüksekliklerinin ve kabin ve kapı yüksekliğinin ve makine dairesinin gösterildiği önden ve yandan kuyu kesitleri çizilmelidir.
– Makine dairesi çizilmelidir. Makine dairesinde en az iki adet havalandırma penceresi olmalı, makine dairesi kapısı dışarı doğru açılmalı, yangın yönetmeliğine göre kuyu üzerinden çatıya kadar çıkan en az 0,01 m² olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar bir duman tahliye bacası olmalıdır. Asansör tabya betonunun en az iki tarafının açık olması tavsiye edilmelidir. Makine dairesi içinden asansörle ilgili tesisat haricinde başka bir tesisat hattı geçirilmemelidir.
– Motorun yerleştirileceği platform üstündeki halat delikleri ve ölçülerini gösteren kesit çizilmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Asansör elektrik avan projesi hazırlamak için hangi dokümanlar gerekir?
Asansör elektrik Avan projesindeki ölçüleri birebir yapmamız gerekir mi?
Asansör elektrik Avan Projesi çiziyor musunuz?
Asansör elektrik avan projesi ile yapılan montaj uygun değil. Ne yapmam gerekir?

Formlar ve Bilgiler

Asansör İçin
Proje Formu

Bilgi için Bize Ulaşın