Asansör makine uygulama projesi nedir?

Asansör makine / makina uygulama projesine asansör makina uygulama projeside denir. Hidrolik asansör makine uygulama projesi ve elektrikli asansör makine uygulama projesi gibi çeşitleri vardır.  Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının yer aldığı projedir. Mekanik uygulama projesi olarakta tanımlanır. SMM belgeli makine veya mekatronik mühendisi tarafından yapılır ve onaylanır.

Asansör mekanik uygulama projesi nedir?

Asansör mekanik uygulama projesine asansör makina uygulama projeside denir. Hidrolik asansör mekanik uygulama projesi ve elektrikli asansör mekanik uygulama projesi gibi çeşitleri vardır.  Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının yer aldığı projedir. Genel olarak makine uygulama projesi olarakta tanımlanır. SMM belgeli makine veya mekatronik mühendisi tarafından yapılır ve onaylanır.

Asansör Makine Mekanik As-Built Projesi nedir?

Projenin en son halidir. Uygulama projesinde yapılan; ilave imalat veya imalat değişikliklerinin tümünü bu imalatların, işletme ve bakım için gerekli olan güzergâh ve kullanıldığı yerleri de belirterek gösterir. uygulama projeleri ile uygulanan %100 aynı olmayabilir montaj bittikten  sonra projenin uygulanan şekliyle revize edilmiş halidir.

Yetkili ve Deneyimli Proje Firması

CEMKA Mühendislik Asansör Avan ve Uygulama Projeleri, Tescil ve Ruhsat dosyaları konusunda yetkili ve SMM belgeli proje kuruluşudur. Kendi bünyesindeki ozalit ofisi ile gecikme olmaksızın hizmet sunar.

Asansör Makine Avan Projesi için tıklayınız...

Asansör Trafik Hesabı için tıklayınız...

Asansör makine / mekanik uygulama projesinde neler bulunmalıdır?

1) Asansör uygulama (yenileme) projesi kapağında; projeyi yapan mühendise ait bilgiler, yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansöre ait tahrik cinsi,  asansör sayısı, kapasitesi, sınıfı,  seyir mesafesi, durak adedi, hızı, kabin ölçüleri, kabin ve karşı ağırlık kılavuz ray bilgileri, makina dairesinin yeri ve motor gücü, halat bilgileri, (varsa) hidrolik piston kesit alanı, (varsa) piston boyu, kumanda cinsi ve seri numara(ları)sı ile tasarımda kullanılan malzeme listeleri yer alır.

2) Asansör uygulama (yenileme) proje hesaplarında; asansör avan projesinde yer alan kapasite ve tahrik cinsi dikkate alınarak, asansörün tahrik cinsine göre ilgili ürün standardında yer alan hesaplamalar (halat hesabı, kılavuz ray hesabı,aşırı basınca karşı dayanım hesapları, tahrik yeteneği hesabı  ile pistonun bükülmeye karşı hesaplanması, tasarıma göre binaya statik olarak gelen yüklerin hesaplanması, seçilen motora göre motor gücü hesabı ve diğer dayanım hesapları) yapılır.

3) Asansör uygulama (yenileme) proje çizimlerinde; kuyu yerleşim planı, asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı,  makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, kuyu üstü döşeme halat delik planı, makina sehpa, halat bağlantı,  durak kapı, kabin boyutları, ray-flanş bağlantı, makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri, ray-konsol bağlantı detay çizimleri,  varsa diğer detay özellikler yer alır.

foto-25-900x600

Asansör Örnek doldurulmuş Proje Formları

Sık Sorulan Sorular

Asansör makina / makine uygulama projesi hazırlamak için ne istiyorsunuz?
Asansör projesi için Asansör Proje formu nasıl doldurulur?
Asansör Makine Avan Projesi çiziyor musunuz?
Asansör Projesi aynı zamanda tescil dosyası ne zaman hazır olur?
Asansör Tasarım yapıyor musunuz?

Formlar ve Bilgiler

Asansör İçin
Proje Formu

Bilgi için Bize Ulaşın