Asansör uygulama proje projesi nelerdir?

Asansör uygulama projesi Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının aynı zamanda nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan yer aldığı projedir. Bize ulaşın…

Asansör makina uygulama projesi nedir?

Asansör mekanik makine uygulama projesi Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının yer aldığı projedir. Genel olarak makine uygulama projesi olarakta tanımlanır. SMM belgeli makine veya mekatronik mühendisi tarafından yapılır ve onaylanır.

Asansör elektrik uygulama projesi nedir?

Asansör elektrik uygulama projesi binaya kurulacak olan asansörün avan projede belirlenen asgari koşullar dikkate alınarak nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan oluşan projedir. SMM belgeli elektrik ve/veya elektronik  mühendisi tarafından yapılır ve onaylanır.

Yetkili ve Deneyimli Proje Firması

CEMKA Mühendislik Asansör Avan ve Uygulama Projeleri, Tescil ve Ruhsat dosyaları konusunda yetkili ve SMM belgeli proje kuruluşudur. Kendi bünyesindeki ozalit ofisi ile gecikme olmaksızın hizmet sunar.

Asansör Makine Uygulama Projesi için tıklayınız...

Asansör Elektrik Uygulama Projesi için tıklayınız...

Asansör mekanik uygulama (yenileme) projesinde neler bulunmalıdır?

foto-26-900x600

1) Asansör uygulama (yenileme) projesi kapağında; projeyi yapan mühendise ait bilgiler, yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansöre ait tahrik cinsi,  asansör sayısı, kapasitesi, sınıfı,  seyir mesafesi, durak adedi, hızı, kabin ölçüleri, kabin ve karşı ağırlık kılavuz ray bilgileri, makina dairesinin yeri ve motor gücü, halat bilgileri, (varsa) hidrolik piston kesit alanı, (varsa) piston boyu, kumanda cinsi ve seri numara(ları)sı ile tasarımda kullanılan malzeme listeleri yer alır.

2) Asansör uygulama (yenileme) proje hesaplarında; asansör avan projesinde yer alan kapasite ve tahrik cinsi dikkate alınarak, asansörün tahrik cinsine göre ilgili ürün standardında yer alan hesaplamalar (halat hesabı, kılavuz ray hesabı,aşırı basınca karşı dayanım hesapları, tahrik yeteneği hesabı  ile pistonun bükülmeye karşı hesaplanması, tasarıma göre binaya statik olarak gelen yüklerin hesaplanması, seçilen motora göre motor gücü hesabı ve diğer dayanım hesapları) yapılır.

3) Asansör uygulama (yenileme) proje çizimlerinde; kuyu yerleşim planı, asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı,  makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, kuyu üstü döşeme halat delik planı, makina sehpa, halat bağlantı,  durak kapı, kabin boyutları, ray-flanş bağlantı, makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri, ray-konsol bağlantı detay çizimleri,  varsa diğer detay özellikler yer alır.

Asansör elektrik uygulama projesinde neler bulunmalıdır?

1) Asansör elektrik uygulama projesinde gerilim düşümü hesapları, Motor gücü hesabı, kablo kesit hesapları, asansör tablosu elektrik besleme hattı, asansör makina dairesi ve kuyu boşluğu aydınlatma planı,  makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabı, koruma ve topraklama sistemleri, kuyu yerleşim planı, makina dairesi yerleşim planı, asansör boşluğu boyuna kesiti bulunur.

 

2) Asansör elektrik uygulama projesinde ayrıca Makina dairesi, ve priz hatları ile makina motor grubuna ait asansör kuvvet tablosu bina dağıtım ana tablosundan ayrı kolon hatları ile beslenirler. Asansör kuvvet tablosu topraklama hattı bina eş potansiyel barasından ayrı olarak çekilir.

 

3) Asansör elektrik uygulama projesinde ayrıca Kumanda devreleri ve prensip şemaları, acil kurtarma tertibatı varsa seçimi hesabı ve bağlantıları, dahili ve kablosuz haberleşme tesisatı, acil durdurma devrelerinin kuyuda yerleşimi ve bağlantıları, kat ve kapı kilit devreleri ve sinyal kablolarının bağlantıları, kademesiz hızlı asansörler için inverter devresi ve dokümanları ile motor bağlantı şeması,  acil durum asansörünün bina basınçlandırma sistemi ile bağlantısı, asansörde kullanılan güvenlik kontaklarının bağlantıları, kata getirme tertibatı ve kumanda sistemine bağlantısı, yapılması gerekiyorsa deprem ve yangın ihbar sisteminin asansör sistemine bağlantısı yer alır.

foto-45-900x600

Asansör Örnek doldurulmuş Proje Formları

Sık Sorulan Sorular

Asansör uygulama projesi hazırlamak için ne istiyorsunuz?
Asansör projesi için Asansör Proje formu nasıl doldurulur?
Asansör Avan Projesi çiziyor musunuz?
Asansör Projesi aynı zamanda tescil dosyası ne zaman hazır olur?
Asansör Tasarım yapıyor musunuz?

Formlar ve Bilgiler

Asansör İçin
Proje Formu

Bilgi için Bize Ulaşın