ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 16949 standardı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik tasarlanan bir Kalite Yönetim Sistemi‘dir.

ISO 16949 temel özelliği nedir?

ISO 16949 standardının temel özellikleri, yüksek verimlilik ve istikrar koşulu faktörlerini ön planda tutması, işletmelerin iyi işleyen bir yönetim sistemine sahip olması ve gereksiz israfın önlenerek zararların azaltılmasına katkı sağlamasıdır.

ISO/TS 16949 Neleri kapsar?

Bu standart kapsamında, otomotiv sektörüne yönelik koşullar tanımlanmış ve tedarikçi firmalar için teknik standartlar oluşturulmuştur.

Cemka Mühendislik ISO/TS 16949 belgesi hizmetini izmir bünyesinde vermektedir. Tamamen istediğiniz hizmeti veren 15 yıllık deneyimi ile hiçbir müşterisini memnuniyetsiz bırakmayan cemka sizlere bu konuda hizmet vermeye hazırdır. Sadece 0 232 4691571 numaralı telefonla bize ulaşmanız yeterli isteğinizi söyleyin biz doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirelim.

ISO 16949 standardının temelinde şu otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standartları yer almaktadır:

Amerikan QS 9000 standardı

Bu standart, Amerika’da, Chrysler, Ford Motor ve General Motor otomotiv şirketleri tarafından tasarlanmıştır. Amacı bu sektörde faaliyet gösteren tedarikçi firmaların standartlaşmasını sağlamaktır. Bu üç büyük otomotiv şirketi, iş yaptıkları tedarikçi firmaları kendi kalite kriterlerine göre değerlendirmek amacı ile Tedarikçi Kalite Gereksinimleri Kitapçığı (Supplier Quality Requirements Task Force) adını verdikleri bir uygulamayı 1992 yılında başlatmıştır.

QS 9000 standardı ise ilk olarak 1994 yılında şu standartların birleşimi ile yayınlanmıştır:

Chrysler şirketinin Kalite Güvencesi El Kitabı
Ford şirketinin Q101 Kalite Sistemi Standardı
General Motors şirketinin Mükemmellik İçin Hedefleri
Bazı büyük kamyon üreticilerinin öngördüğü koşullar

Bu uygulama bütünüyle otomotiv sektörünün ihtiyaçları esas alınarak hazırlanmıştır. Zamanla QS 9000 adı verilen uygulama bu şekilde şekillenmiştir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının otomotiv sektörüne yönelik bir versiyonu olarak ortaya çıkmıştır.

Alman VDA 6.1 standardı

Bu standart, Almanya’da faaliyet gösteren Mercedes, AUDI, Wolkwagen, Porsche ve BMW başta olmak üzere büyük otomotiv üreticisi firmalar tarafından 1991 yılında birlikte tasarlanmıştır ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalar için öngörülmüştür. 1996 yılında revize edilen VDA 6.1 standardı, Almanya’da otomotiv sektörüne yön veren 27 büyük kuruluşun ortak tasarımıdır. Bu standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin otomotiv sektörü için eksik yanlarının tamamlanması ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde uygulanan farklı ulusal standartların harmanlanması ile şekillenmiştir. Almanya’da doğmuştur ama bütün Avrupa ülkelerinde uyarlanan bir Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. 1996 yılında yapılan revizyon çalışmasında Avrupa ve Amerikalı üretici firmalar bir araya gelerek VDA 6.1 standardının eksik yönlerini ISO 16949 standardı ile tamamlamışlardır. Bu tarihten sonra her iki sandart birbirini ikame etmiştir. VDA 6.1 standardı iki temele dayanmaktadır. Birinci temel yönetim sorumluluğu ve işin stratejisidir. İkinci temel ürün ve yönetimin ihtiyaçları ve gereklilikleridir.

Fransız EAQF 9000 standardı

Bu standart, 1994 yılında başta Peugeot, Renault, Citroen ve Fiat otomotiv şirketlerinin ihtiyaçları için tasarlanmıştır.

İtalyan AVSQ 9000 standardı

Bu standart da aynı amaçlar doğrultusunda 1994 yılında başta Lancia, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Ferrari ve Lamborghini gibi şirketlerin ihtiyaçları için tasarlanmıştır.

Bu standartların hepsi de ayrı ayrı global otomotiv sektörü kapsamında, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yöneliktir ve ayrı ayrı birer belgelendirme sistemidir. Bu bakımdan ISO 16949 standardı bu farklılaşmayı ortadan kaldırmak ve bir düzene sokmak amacı ile Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından tasarlanmıştır ve 2002 yılı Mart ayında yayınlanmıştır. Aynı standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE ISO/TS 16949 standardı olarak yayınlanmıştır (TSE ISO/TS 16949 Kalite yönetim sistemleri – Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar).

Bütün bu sayılan standartların temel amacı ana şirketlere malzeme üreten yan sanayi firmalarının belli standartları sağlamasına yöneliktir. Bütün bu standartları biraraya getiren ISO 16949 standardının temel amacı, otomotiv yani sanayi firmalarının faaliyetlerine katma değer kazandırmak ve bu firmalara performanslarını artırma olanağı yaratmaktır. Standardın ana yaklaşımı müşteri beklentileri paralelinde ancak mevcut yasal düzenlemelerin dışına çıkmadan müşteri memnuniyeti yaratacak koşulları sağlamaktır.

Bu bakımdan ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin esas aldığı ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

Müşteri odaklı olmak
Üst yönetimin desteğini ve çalışanların katılımını sağlamak
Süreç ve sistem yaklaşımını benimsemek
Verilerle hareket etmek ve gerçeklere dayanarak karar vermek
Üretim faaliyetleri sırasında çevre koşullarını ve ürünlerin geri kazanım olanaklarını gözetmek

Bu çerçeve içinde ISO 16949 standardının başlıca uygulama alanları şunlardır:

Otomotiv sektörü için parça ve malzeme üreten tedarikçi firmalar
Montaj hizmeti veren tedarikçi firmalar
Servis parçaları imal eden tedarikçi firmalar
Boyama, kaplama, ısıl işlem veya başka yüzey işlemleri yapan tedarikçi firmalar
Müşteriye özel başka işlemler yapan tedarikçi firmalar

ISO/TS 16949 Danışmanlık Firması

Sektördeki 15 yıllık deneyimiyle CEMKA Mühendislik, asansör ile ilgili tüm kalite ve yeterlilik belgelerinin alınmasında tecrübeli ekibiyle siz değerli müşterilerimizin omuzlarındaki yükü azaltmak için hizmet vermektedir.

Bilgi için Bize Ulaşın