Asansör TS EN 13015 belgesi nedir?

Asansör 13015 belgesi belge asansör bakım ce si olarak bilinir. TS EN 13015 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar ismi ile 2009 yılında sadece bir (A1) tadile uğramıştır. Zorunlu bir belge değildir.

EN 13015 ve TS 12255 ilişkisi

Aslında 13015 zorunluluğu olmasına rağmen uygulamada 13015 i yapmak gerekir. Çünki 12255 Asansör Bakım Hizmet standardında 13015 ile ilgili işlemlerin yapılması zorunluluğu vardır.

Asansör Bakım el kitabı

Asansör bakım el kitabı 13015 bakım talimatları standardı ile uygulaması olan kitapçıktır. 13015 standardına göre bakım el kitabında asansörcü ve yöneticinin sorumlulukları gibi konular ele alınmaktadır.

TSE HYB Belgesi Danışmanlık Kuruluşu

CEMKA, TS 12255 ve EN 13015 HYB işlemlerinde Hizmet Yeterlilik belgesi danışmanlığı yapmaktadır.

TS EN13015 Belgesi Süreç Şeması

ADIM 1
BAŞVURU VE RESMİ EVRAKLAR

Firma resmi evraklarını CEMKA ya iletir. Resmi evrakların neler olduğu ile ilgili size gelen RESMİ EVRAKLAR FORMU na bakın.

ADIM 2
VEKALETNAME

CEMKA tarafından gönderilir. Noterden tasdikli olmak zorundadır.

ADIM 3
COKEY KAYDI

Bakanlık cokey kaydı yapılır. (CEMKA)

ADIM 4
MARKA VE CE BAŞVURUSU

Firmanın en azından marka başvurusunu yapmış olması gerekir. Markası yoksa ve başvuru yapmamışsa marka başvurusu işlemlerine başlanır.

ADIM 5
İŞYERİ DÜZENLEMESİ

Açıklamada yer alan iş yeri düzenlemeleri yerine getirilir.

ADIM 6
DOKÜMANTASYON VE TEKNİK DÜZENLEMELER

Dokümantasyon, Teknik personel, topraklama vs gerekli olan teknik düzenlemeler yapılır.

ADIM 7
DENETİM

TSE tarafından denetim gerçekleştirilir. Eksik formu var ise CEMKA ya iletilir. (ASANSÖR FİRMASI)

ADIM 8
HYB BELGESİ

Denetim eksiklerinin giderilmesi sonucunda HYB belgesine hak kazanılmış olur.

Sık Sorulan Sorular

EN 13015 standadının tam açılımı nedir?
TS EN 13015 Standardı kapsamı nedir?

Bilgi için Bize Ulaşın