Asansör Sanayi Sicil Belgesi

Asansör sanayi sicil belgesi ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
ASANSÖRLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLEMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • Öncelikle asansör işleri ile iştigal eden firmaların, “Kapasite Esasları” kitabında belirtilen genel kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
 • Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen Asansör firmalarına Kapasite Raporu düzenlenmesi, kapasite raporu formunun üretim bölümüne , “Asansörün Montaj Yoluyla İmali” veya “Asansör Montajı” ifadelerinin yazılması, hesaplamaların genel kriterlere, mer’i usül ve esaslara göre yapılması ancak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Asansör işi ile iştigal eden firmalar üç katagoride toplanmaktadır.

 • Asansör montajı ile iştigal eden firmalar,
 • Asansör montajı ile birlikte asansör parçası yapımı ile iştigal eden firmalar,
 • Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar.

Firmaların kapasite raporlarının ilk sayfasının en üst kısmına, montaj yapılıyorsa MONTAJ KAPASİTESİ, montaj + aksam, parça üretimi yapıyorsa İMALATÇI MONTAJCI KAPASİTESİ, kaşesinin kırmızı renkli olarak basılması, yalnızca asansör aksam ve parçası üretimi yapıyorsa her hangi bir kaşe basılmaması gerekmektedir.

Asansör Montajı İle İştigal Eden Firmalar:

Asansör montajı ile iştigal eden firmalara kapasite raporları düzenlenirken montajda kullanılan makine ve tesisat hariç, işyerinde bulunan makine ve montaj işlerine yardımcı olmak üzere çeşitli metal malzeme işleyen makinaların puvanlaması yapılır ve buna göre metal malzeme miktarı tespit edilir. Puvanlama sonucu bulunan miktar ihtiyaçtan fazla ise, asansör montaj miktarına ve bu asansörlerde kullanılacak malzeme miktarına göre metal malzeme miktarının tespiti yapılır.

Montajı yapılan asansör miktarının belirlenmesinde, montaj-saat veya montaj-gün esası uygulanır. Firmada bulunan ekip veya ekip grubunun günde 8 çalışma saati üzerinden asansör montaj miktarı belirlenir. Bir asansörün montajının ortalama 30 ile 45 günde yapılabileceği varsayılır. Montaj süresinin belirtilen bu sürelerden değişik olması durumunda bu husus raporda belirtilir ve buna göre de asansör miktarı belirlenir. Şayet firmanın üretim programındaki asansör miktarı varsa bu da göz önüne alınarak kıyaslama yapılır, darboğaz olan miktar dikkate alınır.

Montaj ekipmanları olarak asgari ve yeterli sayıda kaynak makinası, hilti, matkap, testere, taşlama, caraskal, çektirme, elektriki test cihazları, kaldırma tertibatları, anahtar takımları ve el aletleri v.s gibi makine ve tesisatın bulunması gerekmektedir.

Ortalama kat sayısı ve durak adedi dikkate alınarak ve bulunan asansör sayısına göre montaj malzemelerinin miktarı belirlenir.

Asansör montajı yapan firmalarda asgari 2 mühendis görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Asansör montajı ile birlikte asansör aksam ve parçaları yapımı ile iştigal eden firmalar

Asansör montajı ile asansör aksam ve parçalarını birlikte yapan firmalara aşağıda belirtilen hususlar uygulanır.

Aksam ve parçaların tamamını veya bir kısmını üretmesi durumunda bu tür firmalar İmalatçı-montajcı firmalar olup kapasite raporlarına İmalatçı-Montajcı kaşesi basılır.

Asansör aksamları şunlardır;

 • Tahrik sistemi (Motor-Makine v.s.)
 • Kabin (komple askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantısı v.s.)
 • Kapı ( komple, kilit, fiş, kontak, kasa v.s.)
 • Ray
 • Kumanda panosu (kontaktör, röle, kablo v.s.)
 • Sinyalizasyon parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler v.s.)
 • Asansör montaj miktarının belirlenmesinde 1. maddede belirtilen montajla ilgili tüm esaslara uyulur. Ortalama kat sayısı ve durak adedine göre ve asansör sayısına göre malzemeler tespit edilerek raporda belirtilir.

Firmada aksam ve parça imalatında çalışan işçiler ile montaj ekibinde çalışan işçilerin aynı işçiler olmaması, bu ikisinde çalışan işçilerin ayrılarak, puvanlamanın veya montaj sürelerinin tespitlerinin ona göre yapılması gerekmektedir.

Bu firmalarda asgari 2 mühendisin görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar:

Bu tür firmaların kapasite raporlarının düzenlenmesinde, genel esas ve kaide, ve kriterler uygulanır, kapasite raporlarına her hangi bir kaşe basılmaz.

Sık Sorulan Sorular

Asansör işi ile iştigal eden firmalar kaç kategoride toplanır?
Asansör firmaları Kapasite Raporunu nereden alır?

Bilgi için Bize Ulaşın