Asansör elektrik uygulama projesi nedir?

Asansör projesi grubunda olan Asansör elektrik uygulama projesi hidrolik asansör elektrik projesi ve makina motor tahrikli asansör elektrik projesi gibi kısımları vardır ve binaya kurulacak olan asansörün avan projede belirlenen asgari koşullar dikkate alınarak nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan oluşan projedir.

Asansör uygulama projesi nedir?

Asansör uygulama projesi Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının aynı zamanda nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan yer aldığı projedir.

Asansör Projesi hizmeti almak için tıklayınız..

Asansör Elektrik Mekanik As-Built Projesi nedir?

Projenin en son halidir. Uygulama projesinde yapılan; ilave imalat veya imalat değişikliklerinin tümünü bu imalatların, işletme ve bakım için gerekli olan güzergâh ve kullanıldığı yerleri de belirterek gösterir. uygulama projeleri ile uygulanan %100 aynı olmayabilir montaj bittikten  sonra projenin uygulanan şekliyle revize edilmiş halidir.

Yetkili ve Deneyimli Proje Firması

CEMKA Mühendislik Asansör Avan ve Uygulama Projeleri, Tescil ve Ruhsat dosyaları konusunda yetkili ve SMM belgeli proje kuruluşudur. Kendi bünyesindeki ozalit ofisi ile gecikme olmaksızın hizmet sunar.

Asansör Elektrik Avan Projesi için tıklayınız...

Asansör Trafik Hesapları için tıklayınız...

Asansör elektrik uygulama projesinde neler bulunmalıdır?

1) Asansör elektrik uygulama projesinde gerilim düşümü hesapları, Motor gücü hesabı, kablo kesit hesapları, asansör tablosu elektrik besleme hattı, asansör makina dairesi ve kuyu boşluğu aydınlatma planı,  makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabı, koruma ve topraklama sistemleri, kuyu yerleşim planı, makina dairesi yerleşim planı, asansör boşluğu boyuna kesiti bulunur.

2) Asansör elektrik uygulama projesinde ayrıca Makina dairesi, ve priz hatları ile makina motor grubuna ait asansör kuvvet tablosu bina dağıtım ana tablosundan ayrı kolon hatları ile beslenirler. Asansör kuvvet tablosu topraklama hattı bina eş potansiyel barasından ayrı olarak çekilir.

3) Asansör elektrik uygulama projesinde ayrıca Kumanda devreleri ve prensip şemaları, acil kurtarma tertibatı varsa seçimi hesabı ve bağlantıları, dahili ve kablosuz haberleşme tesisatı, acil durdurma devrelerinin kuyuda yerleşimi ve bağlantıları, kat ve kapı kilit devreleri ve sinyal kablolarının bağlantıları, kademesiz hızlı asansörler için inverter devresi ve dokümanları ile motor bağlantı şeması,  acil durum asansörünün bina basınçlandırma sistemi ile bağlantısı, asansörde kullanılan güvenlik kontaklarının bağlantıları, kata getirme tertibatı ve kumanda sistemine bağlantısı, yapılması gerekiyorsa deprem ve yangın ihbar sisteminin asansör sistemine bağlantısı yer alır.

foto-39-900x600

Asansör Örnek doldurulmuş Proje Formları

Sık Sorulan Sorular

Asansör elektrik uygulama projesi hazırlamak için ne istiyorsunuz?
Asansör projesi için Asansör Proje formu nasıl doldurulur?
Asansör Elektrik Avan Projesi çiziyor musunuz?
Asansör Projesi aynı zamanda tescil dosyası ne zaman hazır olur?
Asansör Tasarım yapıyor musunuz?

Formlar ve Bilgiler

Asansör İçin
Proje Formu

Bilgi için Bize Ulaşın