Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur: (Bütün evraklar suret olarak sunulur. Asılları istenmez.)

a) Sanayi sicil belgesi, (bilgi için tıklayınız.)

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu (CE belgesi) (bilgi için tıklayınız.)

c) AB uygunluk beyanı  (bilgi için tıklayınız.)

ç) Garanti belgesi 

d) AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.

e) TSE hizmet yeterlilik belgesi (bilgi için tıklayınız.)

f) Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura.

g) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu (Yeşil etiket olacak.) (bilgi için tıklayınız.)

cemka-yeni-foto-7

(3) İkinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilir. Birden fazla asansör montaj işi ile ilgili olarak birbirinden farklı her asansör için birinci cümlede belirtilen hususların söz konusu faturada ayrıca yer alması gerekir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ve bu fıkrada belirtilen gerekliliklere uygun olacak şekilde düzenlenen fatura dışında hiçbir belge, ilgili idare tarafından tescil aşamasında kabul edilmez.

(4) Okullara veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansörlerin bu amaçla yapıldığının resmî bir belge ile ilgili idareye ispatlanması durumunda ikinci fıkranın (f) bendinde belirtilen fatura asansör tescili için aranmaz.

(6) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, Ek-1 Piyasaya Arz Edilen Asansör için Tescil Belgesi ’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

(7) İlgili idare, tescil başvurusunda ikinci fıkrada istenen belgelerin dışında asansör monte edenden herhangi bir belge talebinde bulunamaz.

İlgili kanuna göre asansör projeleri, hesapları ve teknik mevzuata ilişkin dökümanların teknik dosya şeklinde tescil evrakları ile birlikte verilmesi gerekir.

CEMKA Asansör Tescili İşlem Süreci

ADIM 1
PROJE FORMU

Proje ve Tescil Dosyası tamamlanması için Cemka’ya gönderilir

ADIM 2
YAPI RUHSATI

Yapı Ruhsatı, Mimari ve avanlar Proje Formu ile birlikte gönderilir.

ADIM 3
RUHSAT DOSYASI ve PROJE

Tescil / Ruhsat Dosyası ve Asansör projesi CEMKA tarafından hazırlanır.

ADIM 4
BELEDİYE

Hazırlanan dosya yeşil etiket ve fatura ile  ilgili idareye onaylatılır.

Asansör tescili (ruhsatı) ile ilgili içinde proje ve teknik dokümanlarında bulunduğu asansör belediye tescil (ruhsat) dosyası CEMKA Mühendislik tarafından hazırlanmaktadır. Dosya hazırlanması sırasında firmanın eksik veya yanlış olan belgelerinin tedarik edilmesi CEMKA Mühendislik tarafından yapılır.

CEMKA Mühendislik sizlere tescil belgesi alınması konusunda bütüncül bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Onaylanmış kuruluşlar bütün bu istenen evraklardan sadece CE belgesini halledebilirler. Fakat görünenden daha fazla evrak ve işlem asansörcüyü beklemektedir. Her zaman için bütün hizmetleri tek elden almak daha avantajlı ve hesaplıdır. CEMKA mühendislik sizlere CE belgesi, Marka tescil, TSE Hizmet yeterlilik belgesi, Sanayi sicil belgesi, ölçü aleti ve kalibrasyonlar asansör makine ve elektrik projeleri, avan projeleri, tescil belgesi dosyalama, ruhsat dosyası hazırlama, ücretsiz firma açılışı danışmanlığı gibi onlarca asansör firması belge ve bilgi işleminde yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı CEMKA mühendisliği tercih etmelisiniz. Onaylanmış kuruluşlar CE belgesi almanız için çalışırlar fakat CEMKA mühendislik sizi tescil alabilir duruma kadar getirir. Bakımla uğraşan firmaların HYB belgelerini kazandırır. Burada her türlü probleme çözüm vardır.

Asansörün ruhsatı nasıl alınır?

Tescil işlemlerinde hangi belgelere ihtiyaç vardır?

Tescil belgesinin içeriği nedir?

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (2019)

MADDE 7 – (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

((2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur: (Yazı veya resim kopyası, nüsha Türk Dil Kurumu) (DN: Bazı belediyeler bazı asıl belgeleri istemektedirler. Fakat suretler yeterlidir.) ile birlikte ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi.

b) Onaylanmış kuruluşça düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu.

c) AB uygunluk beyanı.

ç) Garanti belgesi.

d) AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.

e) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi.

f) Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura.

g) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu.

(3) İkinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilir. Birden fazla asansör montaj işi ile ilgili olarak birbirinden farklı her asansör için birinci cümlede belirtilen hususların söz konusu faturada ayrıca yer alması gerekir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ve bu fıkrada belirtilen gerekliliklere uygun olacak şekilde düzenlenen fatura dışında hiçbir belge, ilgili idare tarafından tescil aşamasında kabul edilmez.

(4) Okullara veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansörlerin bu amaçla yapıldığının resmî bir belge ile ilgili idareye ispatlanması durumunda ikinci fıkranın (f) bendinde belirtilen fatura asansör tescili için aranmaz.

(5) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(6) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, Ek-1’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

(7) İlgili idare, tescil başvurusunda ikinci fıkrada istenen belgelerin dışında asansör monte edenden herhangi bir belge talebinde bulunamaz.

Derleyenin Notu: Bazı belediyeler eskiden kalma alışkanlıklarından dolayı İşletme Ruhsatı mantığından firmaların mühendislerinin ve firma sahibinin kaşe ve imzasını tescil belgesinde görmek istemektedirler. Fakat yönetmelikte açık olarak  (6) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-1’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi İLGİLİ İDARE TARAFINDAN DÜZENLENİR ve asansör monte edene sunulur şeklinde söylenmektedir. Aynı zamanda bakanlığın yayınladığı matbu Ek-1 – Piyasaya Arz Edilen Asansör için Tescil Belgesi  formunda mühendisler ve firma için imza yeri yoktur.

Asansör tescil işlemlerinde asıl belgeleri vermek gerekir mi?

Ya da aslı gibidir yapmak gerekir mi?

İlgili yönetmelikte;

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

Cümlesinde sureti ifadesi kullanılmıştır.

suret:(Yazı veya resim kopyası, nüsha Türk Dil Kurumu) şeklinde açıklanmıştır.

Buna göre belge asıllarını vermeye gerek yoktur. İmzalı formlar, beyanlar ve dilekçeler tabii ki asıl olacaktır.

Asansör tescil işlemlerinde proje firmasının faturası istenir mi?

Asansör tescil başvurusu asansör yaptırıcısı yani yapı sahibi veya müteahhit tarafından yapılır. Fakat proje proje firmalarının asansör yaptırıcısına fatura kesme zorunluluğu yoktur. Açık olarak belirtildiği üzere asansör monte eden montaj ve proje için tek fatura kesmelidir. Fatura açıklamasında asansör montaj ve proje bedeli yazılabilir.

Asansör tescil belgesine proje mühendislerinin ve firma sorumlusunun imzası gerekir mi?

İlgili yönetmelikte “Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi İLGİLİ İDARE TARAFINDAN DÜZENLENİR ve asansör monte edene sunulur” şeklindedir. Buradan anlaşılacağı üzere tescil belgesi belediyenin düzenlediği bir formdur. Proje mühendislerinin ve firma yetkilisinin imzası asla gerekmemektedir.

Asansör Garanti belgesini nerenden temin ederim. Garanti belgesini hangi kurum veriyor?

Asansör Garanti belgesi eskiden sanayi bakanlığından alınıyordu. Fakat şu anda asansör garanti belgesinin bir kurumdan alınma durumu yoktur. Asansör için garanti belgesi yönetmelikte bulunan ekteki şekilde asansör firması kendisi onaylayarak ilgili belediyeye tescil dosyası içinde teslim eder.

Garanti belgesinin bakanlık onayının kalması ile ilgili yazımızı linkten okuyabilirsiniz.. 

Sık Sorulan Sorular

Asansör ruhsatı (tescili) ne demektir?
İlgili idare ne demektir?
Asansör yaptırıcısı kimdir?
Mevcut asansör ne demektir?
Asansör A tipi muayene kuruluşu ne demektir?
AB uygunluk beyanı ne demektir?