Tasarım inceleme belgesi nedir?

Modul H1 belgesi sahibi olan firmalar montajını yapmış oldukları asansörlerde standart sapması gereği risk analizi yapmaları gerektiği zaman almaları gereken belge Tasarım incelem belgesidir. CE belgesini aldığı onaylanmış kuruluş tarafından verilir.

Tasarım İnceleme Belgesini kimler alabilir?

Modül H1 belgesi olan firmalar tasarım inceleme belgesi alabilirler. Modül H1 belgesi olmayanlar direk olarak alamazlar. Asansör firması tasarım inceleme belgesini modül H1 belgesi aldığı onaylanmış kuruluştan almak zorundadır.

Hangi Risk konularında Tasarım incelem yapılabilir.

Genellikle onaylanmış kuruluşlar Makina dairesi kümbet üstü, kabin kapısı, kuyu üstü ve kuyu dibi standart sapmalarında Tasarım inceleme sertifikası verirler.

Asansörde Risk Analizi

Modül H1 belgesi olan firma asansöründeki risk analizini Tasarım inceleme belgesi alarak yapar.
Tasarım incelemede alınmış olan CE BELGESİ nin bir sonraki Gözetim Tarihine kadar geçerliliği vardır. Modül H Belgesi olan firmalar için gereklidir. Bir bakıma Risk Analizi gerektiren durumlar için CE belgesi süresince alınan belgedir. Her Risk Analizi durumu için ayrı ayrı alınır. Örneğin kuyu dibi yetersiz ölçü için ayrı, makine dairesi alçak tavanı için ayrı alınır. Asansör tasarım inceleme belgesinde yapılan işlem risk analizidir. Rsik analizinin yapılıp onaylanmış kuruluşun yerinde onaylaması gerekir.

Tasarım İnceleme Süreç Şeması

ADIM 1
BAŞVURU VE RESMİ EVRAKLAR

Firma resmi evraklarını CEMKA ya iletir. Resmi evrakların neler olduğu ile ilgili size gelen RESMİ EVRAKLAR FORMU na bakın.

ADIM 2
ASANSÖR MONTAJI

Tasarım inceleme denetimi için risk konusunun bulunduğu ve uygun risk analizinin yapıldığı bir bitmiş asansör (ASANSÖR FİRMASI)

ADIM 3
DENETİM TARİHİ

Onaylanmış kuruluştan denetim günü alınır. (CEMKA)

ADIM 4
RİSK ANALİZİ DOKÜMANLAR

Risk analizi ilgili onaylanmış kuruluşa sunulmak üzere risk formları (CEMKA)

ADIM 6
DENETİM

Risk konusu ile ilgili modül H1 alınan onaylanmış kuruluş tarafından sadece risk konusuna ilişkin denetim yapılır.

ADIM 7
BELGE

Raporlar ve istenen dökümanlar hazır olduktan ve uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra belge takibi yapılır ve müşteriye teslim edilir. (CEMKA)

Sık Sorulan Sorular

Tasarım inceleme belgemin geçerlilik süresi nedir?
Modül H1 Belgem var, Tasarım İnceleme zorunlu mudur?
Tek tasarım inceleme her risk analizi durumu için geçerli mi?

Bilgi için Bize Ulaşın