Teknik ve Elektriksel Ölçüm Zorunlu mudur?

Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız.

Yönetmeliği nedir?

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Ne kadar geçerlidir?

İlgili standartlarda öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile bu kontrollerin yıllık olarak yaptırılması yasal zorunluk haline gelmiştir.

Topraklama Tesisi Ölçümü: Tesisinizde bulunan trafo, panolar, makine gövde, jeneratör, kompresör vb ekipmanlarınızın topraklama tesisatının durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü: Tesisinizdeki elektrik tesisatınızın durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Paratoner Kontrol ve Ölçümü (Yıldırımdan Korunma Sistemi): Tesisinizde bulunan yıldırımdan korunma tesisatınızın durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Bilgi için Bize Ulaşın