Yanmazlık yönetmeliği nedir?

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan, Binaların yangından korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kamuya açık binalarda yer alan kapı, pencere, ara bölme, tavan, kolon, zemin vb. gibi bina temel elemanlarının yangına dayanım şartlarının ve sürelerinin uluslar arası standartlar doğrultusunda karşılanması gerekmektedir.

Yanmazlık yönetmeliği şartları nelerdir?

Yönetmeliğe göre ürününüzün yangına dayanımı ve performansı, ancak ilgili Avrupa ve Türk Standartlarına göre bağımsız ve akredite bir yangın laboratuarında test edilerek, bu test sonuçlarının uzman teknik kişilerce değerlendirilmesi ile ispatlanması gerekmektedir.

Yangın testi nedir?

Kapıların yangına dayanıklılık testi BS 476: Kısım 22 ve uyumlaştırılmış hali olan BS EN 1634–1 standartlarında belirtilen metotlara göre yapılmaktadır.

Yönetmeliğe göre ürününüzün yangına dayanımı ve performansı, ancak ilgili Avrupa ve Türk Standartlarına göre bağımsız ve akredite bir yangın laboratuarında test edilerek, bu test sonuçlarının uzman teknik kişilerce değerlendirilmesi ile ispatlanması gerekmektedir.

Ancak test işlemi ürünün yalnızca o andaki performansını göstermektedir. Oysa piyasaya arz edeceğiniz ürünlerin yangına dayanıklı olduğunu beyan edebilmeniz için, Avrupa Komisyonunca onaylanmış ve akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunca belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yangına Dayanım Test Standartları Nelerdir?

 • Yangına Dayanım Testleri
 • Yangına Tepki Testleri
 • EN 13501-2 Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanların Yangına Dayanım Sınıflandırılması
 • EN 1634-1 Kapıların Yangına Dayanım Testi
 • BS 476-22 Kapıların Yangına Dayanım Testi
 • EN 1365-1 Yük Taşıyıcı Elemanlar Yangına Dayanım Testi
 • BS 476-21 Yük Taşıyıcı Elemanlar Yangına Dayanım Testi
 • EN 1366-4 Doğrusal Bağlantı Contaları
 • EN 13501-1 Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanların Yangına Tepki Sınıflandırılması
 • EN 13823:2002 Yangına Tepki – Tek Yakma Unsuru ile saldırı
 • EN ISO 11925-2:2002 Tutuşabilirlik Testi – Tek Alev Kaynağıyla Koni Kalorimetre Testleri

Bilgi için Bize Ulaşın