Asansör Ruhsatı

Anasayfa » Asansör Ruhsatı

ASANSÖR RUHSATI (yeni hali tescil) NASIL ALINIR?

Asansör ruhsatı tescili Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliğinde bulunduğu üzere aşağıdaki belgeleri ve şartları tamamlayarak ilgili idareye başvurur. Bu işlem asansör monte eden tarafından yapılır.

 

İlgili yönetmeliğe göre asansör ruhsatında tescili için istenenler(asansör ruhsat tescil belgesi için gerekli evraklar);

Sanayi sicil belgesi, (bilgi için tıklayınız.)

Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu (CE belgesi) (bilgi için tıklayınız.)

AB uygunluk beyanı (2014/33/AB) ve imza sirküsü sureti (bilgi için tıklayınız.)

Garanti belgesi 

TSE hizmet yeterlilik belgesi (bilgi için tıklayınız.)

Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura

İlk periyodik kontrol raporu (Yeşil etiket olacak.) (bilgi için tıklayınız.)

 

Tescil belgesinin boş hali için; EK 2 Yeni asansör için tescil belgesi

 

İlk periyodik kontrol raporu tescil alınacak olan belediyeyle anlaşmış a tipi muayene kuruluşuna başvurularak alınır. Yapılan muayene denetimi neticesinde alınacak olan yeşil etiket tescil dosyasına eklenir. Asansör İşletme, Bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği için tıklayınız.

İlgili kanuna göre asansör projeleri, hesapları ve teknik mevzuata ilişkin dökümanların teknik dosya şeklinde tescil evrakları ile birlikte verilmesi gerekir.

 

 

Asansör ruhsatında tescili ile ilgili içinde proje ve teknik dokümanlarında bulunduğu asansör belediye ruhsat (tescil) dosyası CEMKA Mühendislik tarafından hazırlanmaktadır. Dosya hazırlanması sırasında firmanın eksik veya yanlış olan belgelerinin tedarik edilmesi CEMKA Mühendislik tarafından yapılır.

 

Cemka Mühendislik sizlere asansör ruhsatında tescil belgesi alınması konusunda bütüncül bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Onaylanmış kuruluşlar bütün bu istenen evraklardan sadece CE belgesini halledebilirler. Fakat görünenden daha fazla evrak ve işlem asansörcüyü beklemektedir. Her zaman için bütün hizmetleri tek elden almak daha avantajlı ve hesaplıdır. CEMKA mühendislik sizlere CE belgesi, Marka tescil, TSE Hizmet yeterlilik belgesi, Sanayi sicil belgesi, ölçü aleti ve kalibrasyonlar asansör makine ve elektrik projeleri, avan projeleri, tescil belgesi dosyalama, ruhsat dosyası hazırlama, ücretsiz firma açılışı danışmanlığı gibi onlarca asansör firması belge ve bilgi işleminde yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı CEMKA mühendisliği tercih etmelisiniz. Onaylanmış kuruluşlar CE belgesi almanız için çalışırlar fakat CEMKA mühendislik sizi tescil alabilir duruma kadar getirir. Bakımla uğraşan firmaların HYB belgelerini kazandırır. Burada her türlü probleme çözüm vardır.

Yeni asansörün ruhsatında tescili nasıl yapılır? Ruhsat işlemlerinde hangi belgelere ihtiyaç vardır? Ruhsat işlemindeki Tescil belgesinin içeriği nedir?

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti:(Yazı veya resim kopyası, nüsha Türk Dil Kurumu) (DN: Bazı belediyeler bazı asıl belgeleri istemektedirler. Fakat suretler yeterlidir.) ile birlikte ilgili idareye başvurur:

  1. a) Sanayi sicil belgesi,
  2. b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
  3. c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

  1. d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
  2. e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura, (DN: Burada proje firmalarının asansör yaptırıcına fatura kesme zorunluluğu yoktur. Açık olarak belirtildiği üzere monte eden montaj ve proje için tek fatura kesmelidir. Fatura açıklamasında montaj ve proje bedeli yazılabilir.)
  3. f) İlk periyodik kontrol raporu.

(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

 

Derleyenin Notu: Bazı belediyeler eskiden kalma alışkanlıklarından dolayı İşletme Ruhsatı mantığından firmaların mühendislerinin ve firma sahibinin kaşe ve imzasını tescil belgesinde görmek istemektedirler. Fakat yönetmelikte açık olarak  (4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi İLGİLİ İDARE TARAFINDAN DÜZENLENİR ve asansör monte edene sunulur şeklinde söylenmektedir. Aynı zamanda bakanlığın yayınladığı matbu Ek-2 formunda mühendisler ve firma için imza yeri yoktur.

 

Asansör ruhsatında tescil işlemlerinde asıl belgeleri vermek gerekir mi? Ya da aslı gibidir yapmak gerekir mi?

İlgili yönetmelikte;

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

Cümlesinde sureti ifadesi kullanılmıştır.

suret:(Yazı veya resim kopyası, nüsha Türk Dil Kurumu) şeklinde açıklanmıştır.

Buna göre belge asıllarını vermeye gerek yoktur. İmzalı formlar, beyanlar ve dilekçeler tabii ki asıl olacaktır.

Asansör tescil işlemlerinde proje firmasının faturası istenir mi?

 

İlgili yönetmelikte “Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dâhil fatura,” istenmektedir. Burada proje firmalarının asansör yaptırıcına fatura kesme zorunluluğu yoktur. Açık olarak belirtildiği üzere asansör monte eden montaj ve proje için tek fatura kesmelidir. Fatura açıklamasında asansör montaj ve proje bedeli yazılabilir.

 
Asansör ruhsatında tescil belgesine proje mühendislerinin ve firma sorumlusunun imzası gerekir mi?

İlgili yönetmelikte “Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi İLGİLİ İDARE TARAFINDAN DÜZENLENİR ve asansör monte edene sunulur” şeklindedir. Buradan anlaşılacağı üzere tescil belgesi belediyenin düzenlediği bir formdur. Proje mühendislerinin ve firma yetkilisinin imzası asla gerekmemektedir.

Asansör için Garanti belgesini nerenden temin ederim. Asansör için Garanti belgesini hangi kurum veriyor?

Asansör garanti belgesi eskiden sanayi bakanlığından alınıyordu. Fakat şu anda asansör garanti belgesinin bir kurumdan alınma durumu yoktur.Asansör garanti belgesi yönetmelikte bulunan ekteki şekilde asansör firması kendisi onaylayarak ilgili belediyeye tescil dosyası içinde teslim eder.

 

Asansör Ruhsatı (Tescil) Sık Sorulan Sorular

Asansör Ruhsatı (Tescil) Bilgi için

TELEFONLA TEKLİF ALIN HEMEN ARAYIN
Femko Periyodik Muayene