Her Zaman En İyisini Yap!

2006 yılında kurulmuş olan Cemka Mühendislik ve Proje Hizmetleri, başta Asansör Proje Tasarım Hizmetleri olmak üzere asansör firmasının ihtiyaç duyduğu Asansör CE, ISO, TS 12255 standardı ve 13015 standardı ile ilgili HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi), TSE, TSEK (Türk Standartları Enstitüsü), marka tescili, ölçü aleti ve kalibrasyon hizmetleri konularında, bünyesinde yetiştirmiş olduğu çalışanları ile müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. CEMKA mühendislik sektördeki 15 yıldan fazla olan deneyimi ve Asansör firmalarının sektörel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı olarak çalışması sonucu sadece bu konuda günden güne uzmanlaşmış ve deneyimini arttırmaktadır.

Her Zaman Ulaşılabilir

Unlike other Frameworks which try to cover everything, It has been built specifically for wordpress.

Uzamayan Hizmet

Unlike other Frameworks which try to cover everything, It has been built specifically for wordpress.

Devamlı Geribildirim

Unlike other Frameworks which try to cover everything, It has been built specifically for wordpress.

Sektörün En Hızlısı

Unlike other Frameworks which try to cover everything, It has been built specifically for wordpress.

Asansör mekanik uygulama (yenileme) projesinde neler bulunmalıdır?

pp

1) Asansör uygulama (yenileme) projesi kapağında; projeyi yapan mühendise ait bilgiler, yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansöre ait tahrik cinsi,  asansör sayısı, kapasitesi, sınıfı,  seyir mesafesi, durak adedi, hızı, kabin ölçüleri, kabin ve karşı ağırlık kılavuz ray bilgileri, makina dairesinin yeri ve motor gücü, halat bilgileri, (varsa) hidrolik piston kesit alanı, (varsa) piston boyu, kumanda cinsi ve seri numara(ları)sı ile tasarımda kullanılan malzeme listeleri yer alır.

2) Asansör uygulama (yenileme) proje hesaplarında; asansör avan projesinde yer alan kapasite ve tahrik cinsi dikkate alınarak, asansörün tahrik cinsine göre ilgili ürün standardında yer alan hesaplamalar (halat hesabı, kılavuz ray hesabı,aşırı basınca karşı dayanım hesapları, tahrik yeteneği hesabı  ile pistonun bükülmeye karşı hesaplanması, tasarıma göre binaya statik olarak gelen yüklerin hesaplanması, seçilen motora göre motor gücü hesabı ve diğer dayanım hesapları) yapılır.

3) Asansör uygulama (yenileme) proje çizimlerinde; kuyu yerleşim planı, asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı,  makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, kuyu üstü döşeme halat delik planı, makina sehpa, halat bağlantı,  durak kapı, kabin boyutları, ray-flanş bağlantı, makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri, ray-konsol bağlantı detay çizimleri,  varsa diğer detay özellikler yer alır.

Marka Tescil Vekili Sicil No: 1456

HYB Belge No: 35-HYB-6142

Ekibimiz

M. Kürşad Alp

Genel Müdür

Candaline Trevis

Marketing

Daniel Craig

Marketing

James Wan

Marketing