Kapasite Raporu

Kapasite raporu izmir ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

İzmir ticaret odası izto kapasite raporu izmir ilinde CEMKA tarafından yapılır. 15 yılı aşkın tecribemizle güvenli ve hızlı hizmet almak için irtibata geçiniz.

Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,

 • Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,
 • Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi,
 • 5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, gerekmektedir.
 • Kapasite Raporu Müracaatı Sırasında İstenecek Belgeler
 • (1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
  (2) Firma, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, mal sahibi değilse kiralık olan bina ve işyerinin kira sözleşmeleri, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk fişleri,(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

  (7) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

  (8) Vergi levhası fotokopisi,

  (9) Kalite Belge ve sertifikaları varsa listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

  (10) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

Sık Sorulan Sorular

Kapasite raporu nedir?
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı nedir?
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler nerelerdir?

Bilgi için Bize Ulaşın