Birim doğrulaması olarak bilinen Modül G her bir asansör için verilen belgedir. Asansör modül B+E belgesi olan asansör firmaları risk analizi yaptıracakların da mutlaka G modülü alarak risk analizini tamamlar. G modülüne sahip asansör firmaları mutlaka teknik dosyaya ve risk analizi bulundurmak zorundadırlar.

Her asansör firması mutlaka G modülü almak durumundadır. G modülü alan firmalar da HYB belgesini de alabilirler. Modül alan firmalar mutlaka asansör ruhsatı da alabilirler. Modul G + Risk Analizi alınması gereken bir durumda kontrol sadece risk bulunan yere değil (makine dairesi alçak tavan ölçüsü vb.) asansörün tamamına yapılır. Modül G Belgesi, sadece denetimi yapılan asansöre ait bir belgedir. Başka bir asansör için kullanılamaz.

Asansör firmalarının Modül G belgesi alabilmesi için, ilk önce başvurusunu ve gerekli resmi evraklarını firmamız Cemka mühendislik firmasına iletmesi gerekir. Firma olarak başvuruyu değerlendirip gerekli işlemleri başlatıyoruz.