Asansör Avan Projelerinde Değişiklik!

14 Haziran 2017 tarihinde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ gereği Asansör Avan projelerini, asansör montajı yapacak olan asansör firmasının hazırlaması gerekmektedir.

Asansör Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar:
Asansör Yönetmeliği kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” 14 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170614-5.htm

Asansör avan projesi yeni binalarda kullanılacak asansörler için asansör monte eden tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan avan projeler, “ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken” hazırlanacak. Tebliğin tanımlar bölümünde elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi tarafından müştereken yapılacağı düzenlenen avan projelerinde ilgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standartlar da belirtilecek.

Yetkili mühendislerin adları, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaların da yer alacağı avan projeler, mimari tasarımda avan projelerde belirtilen gereklilikler dikkate alınacak.

Standart Geçişi Avan ve uygulama projeleri 1 Eylül 2017 tarihinden önce onaylanan asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gerekliliklerin aranmayacağına yer verilen tebliğde, bu tarihten sonra projeleri onaylanan asansörler için ise bu standartlarda yer alan yapım ve montaj için güvenlik kriterleri aranacağı belirtildi.

İdari Para Cezaları Tebliği hükümlerinin asansör monte eden tarafından ihlal edildiğinin belirlenmesi durumunda 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun hükümlerine göre idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca tebliğin ilgili hükümlerinin asansör yaptırıcısı ve/veya bina tasarımcısı mimar tarafından ihlal edilmesi durumunda ise “Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakebesi ve Koruması Hakkında Kanun”un hükümlerine göre idari para cezası verilecek.

CEMKA MÜHENDİSLİK olarak hali hazırda çalıştığımız 400’ün üzerinde asansör firmasına bu hizmeti 10 yıldır sunmaktayız. Sizlerde işinizi riske atmadan CEMKA MÜHENDİSLİK’in tecrübelerinden faydalanabilirsiniz.

 

İlgili Yazılar

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Yapılan Kritik Değişiklikler

Asansör imalatçıları, montajcısı ve kontrollerini yapan firmalar için yeni yayınlanan asansör işletme ve bakım yönetmeliğinde önemli ve kritik değişiklikler aşağıdadır. Bu yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit...

Read More

Asansör Ruhsat İşlemleri

Asansör ruhsatı, asansörün tam anlamıyla çalışmasını sağlamak için alınan bir belgedir. Asansör ruhsatı alan asansör firmaları asansörlerinin montajını yaptıktan sonra kullanıma açabilir. Asansör ruhsatı “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliği” ne uygun olarak yapılmalıdır. Bu yönetmeliğe uygun olarak...

Read More