Archive for Tag: Pursaklar asansör

Pursaklar Belediyesi Asansör Proje Hizmeti

Ankara’nın kuzey’inde yer alan ilçemiz adını ilk olarak osmanlı devlet arşivlerinde rastlanmaktadır. Pursaklar 2008 yılında kanunla ilçe haline gelmiştir. Daha önce köy olan ilçe çok göç almasına rağmen günümüzde şehirleşmeye başlayarak göçü engellemiş ve büyümeyi arttırmıştır. Daha önce keçiören...