Archive for Tag: avan özellikleri

Asansör Modül B Özellikleri

Asansör Modül B asansör yönetmeliği kapsamında uygulanan bir uygunluk değerlendirme modülüdür. Modül B sistemi Tipe uygunluk değerlendirme modülüdür. Modül B belli sayıda asansörler için kullanılan bir modüldür. Asansör firması direk, elektrikli endirek, hidrolik endirek asansörleri için modül B almak...