Archive for Tag: proje esasları

Asansör Proje Hazırlama Esasları

Asansör proje hazırlama esasları, asansör projesinin hesaplamaları, çizimi, tasarımı, dökümanları ve özelliklerinin belirlenmesini sağlayan esaslardır. Bu esaslar kapsamında asansör projesi hazırlanır. Asansör projesi uygulama ve avan proje olmak üzere ikiye ayrılır. Birbirini tamamlayan bu projeler ilgili esaslara göre hazırlanır....