Artık 30 Gün Değil 60 gün!

Tüm Asansörcüler Dikkat… Eski Yönetmelik: Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir. YENİ YÖNETMELİK: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında...