Artık 30 Gün Değil 60 gün!

Anasayfa » Asansör Yönetmeliği 2019 » Artık 30 Gün Değil 60 gün!

Tüm Asansörcüler Dikkat...

Eski Yönetmelik: Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

YENİ YÖNETMELİK: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir.Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 60 gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı 2019

Yeni Asansör Bakım Yönetmeliği 2019

Edirne Asansör Projesi & Avan Projesi

Asansör avan proje bir yapıya kurulacak asansörün tüm detaylarını belirten projedir. Asansörün kapasitesini, hızını, kumandasını, kullanım amacına göre özelliklerinin belirlenmesi gi...

Asansör Modül H Sertifikası

Asansör yönetmeliği kapsamında modül H uygunluk değerlendirme prosedürlerinde biridir. Asansör modül H için firmanızda elektrik ve makine mühendisi bulundurmanız gerekmektedir. Elektrik v...

Siirt Asansör Projesi & Avan Projesi

Asansör avan proje bir yapıya kurulacak asansörün tüm detaylarını belirten projedir. Asansörün kapasitesini, hızını, kumandasını, kullanım amacına göre özelliklerinin belirlenmesi gi...

Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene