Asansör firması MYK (Mesleki yeterlilik) konusunda ne yapacak?

Anasayfa » Haber » » Asansör firması MYK (Mesleki yeterlilik) konusunda ne yapacak?

Bilindiği gibi ülkemizde işin ehline verilmesi konusunda önemli bir adım olan MYK belgesi yürülüğe girdi. Bu yaptırım çalışma bakanlığı üstlendi ve piyasa denetimleri ile kontrol ediyor. Belli alanlarda özellikle inşaat sektöründe MYK belgesi zorunlu ve bu belgenin alması konusunda devlet destek veriyor ilk alınan belgeden eğer başarılı olursanız paranız iade ediliyor.

Çalışma bakanlığının yürüttüğü mesleki yeterlilik belgesi konusu Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliği ile asansör sektörüne balıklama girmiş bulunmakta.. 

Gelin hep beraber bu girişi değerlendirelim... Okumaya devam edelim.

Yönetmelikteki Mesleki Yeterlilik belgesi ile ilgili bölümü;

...Yetkili servis ile ilgili şartlar

MADDE 14 – (1) Asansör monte edenin bünyesinde kurduğu ve/veya sözleşme imzaladığı her yetkili servisin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.

(2) Yetkili servis, bir servis teknik sorumlusu, en az iki teknik bakım personeli ve en az bir idari personelden oluşturulur.

(3) Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.

(4) Teknik bakım personelinin;

  1. a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
  2. b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
  3. c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,

gerekir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir. 

Yönetmeliği özetleyecek olursa iki yıllık yüksekokul mezunu, ilgili meslek liseleri mezunları ve meslek ustalarının bu MYK belgesini almaları gerektiğidir...

Fakat MYK kanununda yönemelik yayınlanmasından 2 ay önce yapılan değişiklikte şöyle söylemektedir..

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

M.N: Görüldüğü gibi yayınlanan kanundan 2 ay sonra yönetmelik yayınlanmış. Aradaki 2 aylık farkta yönetmeliğin yayın süreci bakanlıktan onaylanması resmi gazete yayını süreci vs sebeplerden dolayı uyarlanmamış olabilir.

 

Fakat tüm uyarılara rağmen yönetmelikteki bu bölüm 24.04.2017 (2 yıl sonra) yılında TSE komitesi  tarafından hazırlanan TS 12255 Yetkili Servisler – Asansör Bakım Servisleri – Kurallar standardına aynı şekilde geçmiş ve asansörcü kanunla standart arasında bırakılmıştır.

 

Bugün tüm Türkiyede karşılaştığımız en büyük sorun TSE denetçilerimize bu durumu anlatmak oluyor.

 

BİMER hüneri ile yapmış olduğumuz yazışmalarda yönetmeliğin değiştirilmesi çalışmalarının bitmek üzere olduğu en kısa sürede uyarlama yapılacağı bilgisi verilmiştir...

 

PEKİ ASANSÖRCÜ BU DURUMDA NE YAPACAK?

 

TABİİ Kİ KANUNU UYGULAYACAK...

Asansör Sektörel Rehber ve Haberler

Ne 23 Nisan ne 19 Mayıs , 14 haziran ve 1 eylül.  Bu günlerde asansör firmasının aklında olması ve hiç unutmaması gereken iki tarih var. 14/06/2017 ve 01/09/2017 14 Haziranın önemi bu tarihte 30096...
Beklenilen tebliğ yayınlandı. Kamu kurumlarındaki asansörlerin tescil problemine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı el attı. 1 eylül 2017 öncesi onaylı avan yada uygulama projesi olmayan ve En 81-...
Cemka Mühendislik asansörlerin tasarımına ilişkin olarak EN 81-20 ve EN 81-50 standardına göre mukavemet hesaplarını proje hizmeti olarak size sunar. Bilindiği üzere Eylül 2017 sonrası yeni asansö...
Asansör uygulama projeleri CEMKA Mühendislik bünyesinde bulunan ilgili proje hizmet mühendislik bürosu tarafından yapılır. Proje firması bünyesinde SMM belgeli yetkili elektrik ve makine mühendisle...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansörlerin tasarımına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğ 14.06.2017 tarihinde yayınlandı. Tebliğ içeriğinde  Asansör trafik hesapları, av...
Asansör CE belgesi yönetmeliği olan  2014/33/AB Asansör yönetmeliği 29.06.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. 95/16/AT Asansör yönetmeliği yerine 2014/33/AB yönetmeliği türkiyede yürülüğe girmi...