Bilindiği gibi ülkemizde işin ehline verilmesi konusunda önemli bir adım olan MYK belgesi yürülüğe girdi. Bu yaptırım çalışma bakanlığı üstlendi ve piyasa denetimleri ile kontrol ediyor. Belli alanlarda özellikle inşaat sektöründe MYK belgesi zorunlu ve bu belgenin alması konusunda devlet destek veriyor ilk alınan belgeden eğer başarılı olursanız paranız iade ediliyor.

Çalışma bakanlığının yürüttüğü mesleki yeterlilik belgesi konusu Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliği ile asansör sektörüne balıklama girmiş bulunmakta..

Gelin hep beraber bu girişi değerlendirelim… Okumaya devam edelim.

Yönetmelikteki Mesleki Yeterlilik belgesi ile ilgili bölümü;

…Yetkili servis ile ilgili şartlar

MADDE 14 – (1) Asansör monte edenin bünyesinde kurduğu ve/veya sözleşme imzaladığı her yetkili servisin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.

(2) Yetkili servis, bir servis teknik sorumlusu, en az iki teknik bakım personeli ve en az bir idari personelden oluşturulur.

(3) Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.

(4) Teknik bakım personelinin;

  1. a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
  2. b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
  3. c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,

gerekir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir. 

Yönetmeliği özetleyecek olursa iki yıllık yüksekokul mezunu, ilgili meslek liseleri mezunları ve meslek ustalarının bu MYK belgesini almaları gerektiğidir…

Fakat MYK kanununda yönemelik yayınlanmasından 2 ay önce yapılan değişiklikte şöyle söylemektedir..

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

M.N: Görüldüğü gibi yayınlanan kanundan 2 ay sonra yönetmelik yayınlanmış. Aradaki 2 aylık farkta yönetmeliğin yayın süreci bakanlıktan onaylanması resmi gazete yayını süreci vs sebeplerden dolayı uyarlanmamış olabilir.

Fakat tüm uyarılara rağmen yönetmelikteki bu bölüm 24.04.2017 (2 yıl sonra) yılında TSE komitesi  tarafından hazırlanan TS 12255 Yetkili Servisler – Asansör Bakım Servisleri – Kurallar standardına aynı şekilde geçmiş ve asansörcü kanunla standart arasında bırakılmıştır.

Bugün tüm Türkiyede karşılaştığımız en büyük sorun TSE denetçilerimize bu durumu anlatmak oluyor.

BİMER hüneri ile yapmış olduğumuz yazışmalarda yönetmeliğin değiştirilmesi çalışmalarının bitmek üzere olduğu en kısa sürede uyarlama yapılacağı bilgisi verilmiştir…

PEKİ ASANSÖRCÜ BU DURUMDA NE YAPACAK?

TABİİ Kİ KANUNU UYGULAYACAK…

İlgili Yazılar

TÜRKİYE’de ASANSÖR CE BELGELERİ

Asansör direktifinde CE belgesini alabilmek için birden fazla modül olduğu için firmalar arasında belge edinme konusunda değişik seçimler olabilmektedir. Bu seçimler firmalar arasında olduğu gibi ulusal yasal mevzuatların belirlediği şartlara göre ülkeler arasında da değişiklik arz etmektedir. Makalemizde Türkiye'de...

Read More