Balıkesir Asansör Projesi & Avan Projesi

Anasayfa » İller » Balıkesir Asansör Projesi & Avan Projesi

Asansör avan proje bir yapıya kurulacak asansörün tüm detaylarını belirten projedir. Asansörün kapasitesini, hızını, kumandasını, kullanım amacına göre özelliklerinin belirlenmesi gibi tüm detaylar yer alır. Avan proje makine avan projesi ve Elektrik avan projesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Elektrik sistemi ve makine sistemi projeleri birbirleriyle farklılık göstermektedir.

Balıkesir Asansör Avan projesi yapan mühendislik firmaları yapıya kurulacak asansörün hesaplamaları, tasarımları, çizimleri ve özelliklerini belirler. Balıkesir Asansör avan proje de bulunan makine ve elektrik projesi asansörün makine ve elektrik aksamları ve tesisatlarının hesaplamalarını ve özelliklerini belirler. Asansör avan proje hesaplamalarında bina’daki insanların trafik hesabı yani kişi sayısı, motor gücü hesabı, kuyu dibi ve üstü hesabı yapılır.

Balıkesir Avan Projesi Çizimi

Balıkesir Avan Projesi

Asansör avan proje çizimlerinde ise kuyunun yatay ve düşey kesit hesaplaması, makine dairesinin yerleşim planı hesaplaması ve diğer detayların hesaplamaları ve özellikleri belirlenir. Balıkesir’deki asansör mühendislik ve proje firmaları asansör avan elektrik projesinde gerilim düşümü hesabı, asansör tablosu lektrik besleme hattı hesabı, kablo kesit hesabı, asansörün aydınlatma hesabı, topraklama hesabı, priz hattı hesabı ve motor grubuna ait kuvvet hesaplamaları yapılarak elektrik projesi hazırlanır.

Balıkesir Asansör Avan proje hazırlanmasında Cemka mühendislik gerekli hesaplamaları, özellikleri proje de kabul görmesi için tüm detayları ilgili asansör yönetmeliğine göre hazırlamaktadır. Balıkesir de barındırdığımız Makine ve Elektrik mühendislerimiz Asansör avan proje hazırlama konusunda firmalara hizmet vermektedir. Bünyemizdeki mühendisler SMM belgeli yetkili mühendislerdir.

Keçiören Belediyesi Asansör Proje Hizmeti

Ankaranın kalabalık ilçelerinden keçiören ilçesi 1 milyon civarında nüfusu bulunmaktadır. Ankaranın merkez ilçelerinden olan keçiören de dünyanın en büyük meteoroloji istesyonlarında...

Asansör Risk Analizi Nedir?

Asansörler için sistematik olarak kontrol yapılması ve tehlikelerin tanımlanmasına, risklerin değerlendirilmesine ve risk azaltıcı önlemler alınmasına risk analizi denilir. ISO 14798-1 mad...

Artık Garanti Belgelerini İmzalayan İçinde İmza Beyanı Belgesi İstenecek

MADDE: c) AB uygunluk beyanı. ç) Garanti belgesi. d) AB uygunluk beyanı ve (garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.) Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı ...

TELEFONLA TEKLİF ALIN HEMEN ARAYIN
Femko Periyodik Muayene