Asansör projesi 4 kat ve diğer yüksek katlı binalar için kurulacak asansörler için gerekli bir projedir. Asansör ruhsatına eklenen asansör projesi uygulama ve avan proje olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bu iki proje birbirlerini tamamlayan ve asansör projesini ortaya çıkartan projedir. Asansör uygulama projesi avan projenin asgari koşullarını belirleme asansörün tasarım sonucu imalatını, montaj bilgilerini, hesaplamalarını detaylı olarak belirten projedir. Avan proje ise asansörün kullanım amacına, kapasitesine, hızına göre asansörün özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir.

Asansör uygulama proje çizimlerinde; kuyu yerleşim planı, asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı,  makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, kuyu üstü döşeme halat delik planı, makina sehpa, halat bağlantı,  durak kapı, kabin boyutları, ray-flanş bağlantı, makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri, ray-konsol bağlantı detay çizimleri,  varsa diğer detay özellikler yer alır. Asansör Yönetmeliğinde “asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas olacaktır.” denilmektedir. Asansör avan proje ile mimari proje birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Avan ve uygulama projeleri mekanik ve elektrik proje olarak ikiye ayrılmaktadır. Asansör avan ve uygulama projeleri olmak üzere mekanik ve elektrik projeleri SMM belgeli yetkili mühendislerimiz tarafından çizilmektedir.

İlgili Yazılar

Asansör Avan Proje Yenileme

Asansör avan proje yapıya kurularak asansörün kullanıma amacı, kapasitesi, hızı, kullanım şekli ve temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör proje mühendisleri tarafından hazırlanan avan proje temel özellikleri belirlendikten sonra elektrik ve makine projesi olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Asansör temel...

Read More