Asansörler günlük hayatımızın en önemli ve en rahat ulaşım araçlarından biridir. Yüksek güvenlik ve dikkat isteyen asansörler projelendirilerek kullanıma açılır. Asansör projesi, uygulama projesi ve avan proje olmak üzere iki kısma ayrılır.

Asansör uygulama projesi binaya kurulacak asansörün asgari koşullarını belirlenmesi, tasarım imalat sonucunda montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının nasıl yapılacağını tarif eden açıklama, çizim, hesaplar, teknik özellikler ve diğer dökümanların bulunduğu projeye uygulama projesi denir.

Asansör yönetmeliğinin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Asansör yönetmeliğine göre hazırlanan uygulama projesi Cemka mühendislik ile çalışan profesyonel mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Cemka uygulama projesi hazırlarken asansör yönetmeliği ve TSE standartlarına göre en iyi asansör uygulama projesi hazırlamaktadır.

İlgili Yazılar

Asansör Avan Proje Yenileme

Asansör avan proje yapıya kurularak asansörün kullanıma amacı, kapasitesi, hızı, kullanım şekli ve temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör proje mühendisleri tarafından hazırlanan avan proje temel özellikleri belirlendikten sonra elektrik ve makine projesi olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Asansör temel...

Read More

En iyi Asansör Avan Projesi

Asansör projeleri, bir asansörün tüm özelliklerini belirleyen hesaplamaları, tasarımları ve diğer özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan çalışmadır. Asansör projeleri avan projesi ve uygulama projeleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu her iki projede asansör projesinde farklı özellikleri belirleyen ve ortaya çıkaran...

Read More