Asansör avan proje asansör kurulacak yapılara asansörlerin kullanım amacına, kapasitesine, hızına ve kullanım şekline göre özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Temel özelliklerin belirlendiği avan proje ile makine ve elektrik projesi de hazırlanır.

Asansör Avan Proje Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Asansör avan proje hazırlarken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Avan proje asansör yönetmeliği baz alınarak asansör projeleri mimari projeye uygun olmalıdır. Avan projedeki kuyu ölçüleri, kuyu dibi derinliği, makina dairesi ölçüleri ve diğer ölçümler mimari projeyi esas almalıdır. Motor gücü hesabı, trafik hesabı yapılarak asansör tasarımı yapılmalıdır.
 • Asansör avan projesinde mimari projeye uygun olarak, yapının özellik ve kullanım şartlarına uygun trafik hesabı yapılır. Trafik hesabında yatak odası için iki, diğer odalar için bir kişi alınarak binada bulunan insan sayısı hesaplanır.
 • Güvenlik tertibatının çalışmasıyla kılavuz raylara gelen düşey kuvvet, kuyu tabanını etkileyen güvenlik tertibatı ve tampon çarpma kuvvetleri, kuyu üstü betonunu etkileyen kuvvet hesapları yapılmalıdır.
 • Asansör motor gücü hesabı yapılmalıdır.
 • Trafik hesabı sonucu çıkan kişi sayısına göre kabin tasarımı yapılmalıdır.
 • Trafik hesabına göre seçilen asansör kişi sayısına göre, kuyu ölçüleri ve kabin ölçüleri  EN 81-1 veya EN 81-2’ (en 81-20 ve en 81-50) de verilen ölçülere uygun olmalıdır.
 • Kuyu ölçüleri, kabin ölçüleri, karşı ağırlık, kılavuz raylar, kabin ve kat kapılarının tanımlandığı asansör kuyusu yatay kesiti çizilmelidir.
 • Asansör kuyusu tabanına gelen P1 P2 kuvvetleri ile raylara gelen Pk ve Pr kuvvetlerini gösteren kesit çizilmelidir.
 • Kuyu dibi ve kuyu üstü ölçüleri ile kat yüksekliklerinin ve kabin ve kapı yüksekliğinin ve makine dairesinin gösterildiği önden ve yandan kuyu kesitleri çizilmelidir.
 • Makine dairesi çizilmelidir. Makine dairesinde en az iki adet havalandırma penceresi olmalı, makine dairesi kapısı dışarı doğru açılmalı, yangın yönetmeliğine göre kuyu üzerinden çatıya kadar çıkan en az 0,01 m² olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar bir duman tahliye bacası olmalıdır.
 • Asansör tabya betonunun en az iki tarafının açık olması tavsiye edilmelidir. Makine dairesi içinden asansörle ilgili tesisat haricinde başka bir tesisat hattı geçirilmemelidir.
 • Motorun yerleştirileceği platform üstündeki halat delikleri ve ölçülerini gösteren kesit çizilmelidir.

Cemka asansör proje mühendislik firması olarak asansör yönetmeliğine uygun olarak yukarıdaki hususlara dikkat ederek asansör firmalarına avan proje hazırlamaktadır.

İlgili Yazılar

Asansör Avan Proje Yenileme

Asansör avan proje yapıya kurularak asansörün kullanıma amacı, kapasitesi, hızı, kullanım şekli ve temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör proje mühendisleri tarafından hazırlanan avan proje temel özellikleri belirlendikten sonra elektrik ve makine projesi olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Asansör temel...

Read More