Asansör avan proje, bir yapıya kurulacak asansörün kullanım amacına, kapasitesine, kumanda ve kullanım şekline göre temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Bu proje ile asansör projesinin yarısının hazır olduğunu söyleyebiliriz.

Avan proje makine ve elektrik projesi asansör avan projesinin tamamlanmasını sağlar. Asansör avan makine projesinde detaylı bilgileri, proje hesapları, proje çizimleri gibi özellikler bulunmaktadır. Elektrik projesinde ise bina trafik hesapları, makine dairesi hesapları, motor grubuna ait tüm hesaplamalar bulunmaktadır.

Asansör avan proje raporunda da tüm detaylar belirtilmiştir. Mühendislik firması tüm detayları asansör avan proje raporunda belirtmiştir. Avan proje için avan projede dikkat edilmesi gerekenler aşağıdadır.

 • Asansör Yönetmeliğinde “asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas olacaktır.” denilmektedir. Asansör avan proje ile mimari proje birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Asansör avan projede kullanılan kuyu ölçüleri, kuyu dibi derinliği, makina dairesi ölçüleri mimari proje ile uyumlu olmalıdır.
 • Asansör avan projesinde mimari projeye uygun olarak, yapının özellik ve kullanım şartlarına uygun trafik hesabı yapılır. Trafik hesabında yatak odası için iki, diğer odalar için bir kişi alınarak binada bulunan insan sayısı hesaplanır.
 • Güvenlik tertibatının çalışmasıyla kılavuz raylara gelen düşey kuvvet, kuyu tabanını etkileyen güvenlik tertibatı ve tampon çarpma kuvvetleri, kuyu üstü betonunu etkileyen kuvvet hesapları yapılmalıdır.
 • Asansör motor gücü hesabı yapılmalıdır.
 • Trafik hesabı sonucu çıkan kişi sayısına göre kabin tasarımı yapılmalıdır.
 • Trafik hesabına göre seçilen asansör kişi sayısına göre, kuyu ölçüleri ve kabin ölçüleri  EN 81-1 veya EN 81-2’ (en 81-20 ve en 81-50) de verilen ölçülere uygun olmalıdır.
 • Kuyu ölçüleri, kabin ölçüleri, karşı ağırlık, kılavuz raylar, kabin ve kat kapılarının tanımlandığı asansör kuyusu yatay kesiti çizilmelidir.
 • Asansör kuyusu tabanına gelen P1 P2 kuvvetleri ile raylara gelen Pk ve Pr kuvvetlerini gösteren kesit çizilmelidir.
 • Kuyu dibi ve kuyu üstü ölçüleri ile kat yüksekliklerinin ve kabin ve kapı yüksekliğinin ve makine dairesinin gösterildiği önden ve yandan kuyu kesitleri çizilmelidir.
 • Makine dairesi çizilmelidir. Makine dairesinde en az iki adet havalandırma penceresi olmalı, makine dairesi kapısı dışarı doğru açılmalı, yangın yönetmeliğine göre kuyu üzerinden çatıya kadar çıkan en az 0,01 m² olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar bir duman tahliye bacası olmalıdır. Asansör tabya betonunun en az iki tarafının açık olması tavsiye edilmelidir. Makine dairesi içinden asansörle ilgili tesisat haricinde başka bir tesisat hattı geçirilmemelidir.
 • Motorun yerleştirileceği platform üstündeki halat delikleri ve ölçülerini gösteren kesit çizilmelidir.

Cemka mühendislik asansör avan proje raporu için avan projede dikkat edilmesi gerekenleri asansör yönetmeliği ve asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğine göre hazırlamaktadır. Cemka bu yönetmeliklere göre asansör avan proje raporunu hazırlamaktadır.

İlgili Yazılar

Asansör Avan Proje Yenileme

Asansör avan proje yapıya kurularak asansörün kullanıma amacı, kapasitesi, hızı, kullanım şekli ve temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör proje mühendisleri tarafından hazırlanan avan proje temel özellikleri belirlendikten sonra elektrik ve makine projesi olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Asansör temel...

Read More