Hayatımızı önemli ölçüde rahatlatan ve olmazsa olmaz olan asansörler kullanıma açılmaları için belli bir süreçten geçer. Yasal olarak asansörler ruhsatsız kullanıma açılamaz. Bu nedenle asansör firmaları asansörleri için asansör ruhsatı almalıdırlar.

Asansör ruhsatı, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliğine göre hazırlanmalıdır. İlgili yönetmelikteki şartları yerine getiren asansör firmaları asansör ruhsatı alırlar. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen şartlar yerine getirildiğinde asansör ruhsatı alınır.

Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

Madde 7

  • (2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:
  • a) Sanayi sicil belgesi,
  • b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
  • c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,
  • ç) Garanti belgesi,
  • d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
  • e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
  • f) İlk periyodik kontrol raporu.
  • (3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.
  • (4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

Asansör ruhsatını daha önce aldıysanız ve yenilemek için asansör proje mühendislik firmasına başvurmalısınız. Tam bu noktada devreye giren Cemka asansör firmaları için asansör ruhsat yenileme işlemlerini yapmaktadır.

İlgili Yazılar

Asansör Avan Proje Yenileme

Asansör avan proje yapıya kurularak asansörün kullanıma amacı, kapasitesi, hızı, kullanım şekli ve temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör proje mühendisleri tarafından hazırlanan avan proje temel özellikleri belirlendikten sonra elektrik ve makine projesi olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Asansör temel...

Read More