Asansör ruhsatı yönetmeliği, Avrupa birliği üye ülkeleri tarafından hazırlanmış direktifler kapsamında Türkiyedeki ilgili bakanlıkta AB uyum süreci için “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliği yönetmeliği”ni hazırlamıştır. Asansör ruhsatı için yasal bir zorunluluk olan bu yönetmelik asansör ruhsatı uyulması gereken yönetmeliktir.

Bu yönetmeliğe göre hazırlanan asansör ruhsatı bir asansörün kullanıma açılması için olmazsa olmaz bir belgedir. Asansör proje ve mühendislik firmaları asansör ruhsatında eksik veya yanlış belgeleri tedarik ederek ruhsat dosyasını tamamlar.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliğinin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu yönetmelikte belirtilen yeni bir asansör için istenen belgeler aşağıdadır.

1- Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

2- Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

  • a) Sanayi sicil belgesi,
  • b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
  • c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,
  • ç) Garanti belgesi,
  • d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
  • e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
  • f) İlk periyodik kontrol raporu.

Asansör proje ve mühendislik firması Cemka asansör firmaları için ilgili yönetmelik kapsamında firmalar için asansör ruhsatı için yapılabilecek her şeyi yapmaktadır. Zamandan ve fiyattan tasarruf etmek isteyenler için Cemka firmalara en iyi hizmeti sunmaktadır.

İlgili Yazılar

Asansör Avan Proje Yenileme

Asansör avan proje yapıya kurularak asansörün kullanıma amacı, kapasitesi, hızı, kullanım şekli ve temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan projedir. Asansör proje mühendisleri tarafından hazırlanan avan proje temel özellikleri belirlendikten sonra elektrik ve makine projesi olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Asansör temel...

Read More