Asansör imalatı risk analizi, riskleri belirleme, oluşabilecek riskleri değerlendirme, tayin etme ve riskleri en aza indirme gibi işlemleri belirleme özelliğine sahiptir. Kümbet üstü, kuyu üstü ve dibi, kapılarda yapılan risk analizleri en sık yapılan risk analizleridir. Asansör imalat risk analizleri asansör yönetmeliğine uyularak hazırlanmalıdır.

Asansör yönetmeliğin amacı, asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Yönetmeliğe göre asansör imalat risk analizlerinin oluşturulması asansörler ile ilgili riskleri ortadan kaldırmaktır.

Asansörlerin binalarda, yen, yapılan yapılarda insanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan, hızı 0.15 m/s’den küçük asansörler, askeri ve polislerin kullanması için yapılan asansörler ve her türlü kaldırma tertibatı bulunan asansörlerin mutlaka risk analizleri imalattan yapılmalıdır.

Cemka mühendislik, asansör firmaları, montajcısı ve imalatçısı olmak üzere tüm asansörcülerin risk analizlerini yapmaktadır.

İlgili Yazılar

UCM Testi Nedir?

UCM asansörlerde yapılan bir testtir. Bu test asansörlerdeki kontrol dışı hareketleri önlemek amacıyla yapılan bir testtir. UCM testi asansörlerde EN 81-A3 standartdına göre yapılmaktadır. Bu standart kontrolsüz asansör kabin hareketlerinin tanınması ve önlenmesini sağlayan test standartıdır. Bu standartlara göre...

Read More