Binaya asansör montajı yapılan asansör ile alakalı gerekli tasarım çizimi, donanım komponent özellikleri ve hesaplamaları belirleyen projedir. Asansör ile alakalı tüm detaylar ve hesaplamalar ile alakalı tüm döküman ve detaylar bu projede yer almaktadır.

Üretici firmalar yeni yaklaşım direktiflerine göre temel şartlara göre mutlaka teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Asansör teknik dosyada ürünün tasarım, üretim ve işleme özellikleri mutlaka olmalıdır. Asansör CE belgesinin taşınabilirliğini ortaya koyan Teknik Dosya, ilgili direktife göre isim olarak farklılık gösterebilir.

Asansör yönetmeliğine göre; asansör uygunluk değerlendirme işlemleri, Model asansör ile yenilenen model asansör arasındaki tüm izin verilen değişiklikler teknik dosyaya azami ve asgari değerler ile birlikte açık bir şekilde işlenir.

İthalatçının yükümlülükleri;

İmalatçı, gerekli teknik dosyayı düzenler ve 18 inci maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda, asansör güvenlik aksamının uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun sağlanması ile imalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansör güvenlik aksamına eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

Cemka mühendislik asansör teknik dosya içeriğinin hazırlanması konusunda firmalara yardımcı olmaktadır. Yetkili mühendislerimiz teknik dosya hazırlama konusunda profesyonelleşmiştir.

İlgili Yazılar

Asansör Teknik Dosya Hazırlayan Firmalar

Asansör teknik dosya, montajı yapılan asansörün tasarımı, çizimi, donanım özellikleri ve hesaplamaları belirleyen işlem dosyasıdır. Teknik dosyada asansöre ait dosyalar, tasarım çalışmaları, projeler ve tüm kayıtlar bu dosyada bulundurularak saklanmalıdır. Teknik dosya bu belgeler ile CE belgesi sırasında onaylanmış...

Read More

Asansör Teknik Dosyada Olması Gerekenler

Asansör teknik dosya, kurulumu yapılan asansörün temel özellikleri, tasarımları, kullanılan parçaların özellikleri, hesaplamaları gibi özelliklerinin bulunduğu dosyadır. Asansör proje ve mühendislik firmasının mühendislerince hazırlanan projedir. Asansör teknik dosya asansör ruhsatı için’de önemli bir yer alır. Asansör teknik dosyada olması...

Read More