Asansör CE Sertifikası Veren Firmalar

Anasayfa » CE Belgesi » Asansör CE Sertifikası Veren Firmalar

Avrupa normlarına uygunluk anlamına gelen Conformite European kısaltılması “CE” dir. CE kalite standardı anlamına gelen bir işarettir. Bu işarete sahip olan ürünler Avrupa birliğinin hazırlamış olduğu temel sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması gibi oluşturduğu direktiflere uygun olmalıdır.

Asansör direktifleri örnek alınarak ilgili bakanlık tarafından Asansör yönetmeliği hazırlanmıştır. Asansör üreten firmalar bu yönetmeliğe göre ürettikleri asansörler için CE sertifkası alabilirler. CE sertifikası sadece bakanlık tarafından yetki verilmiş kuruluşlar verebilir. Bu kuruluşlar Onaylanmış kuruluşlardır. Onaylanmış kuruluşlar asansör imalatı ve montajı yapan asansör firmaları için CE sertifikası vermektedir. CE sertifikası alan üretici ve montajcı firmalar ürünlere CE işareti koyabilirler.

Asansör Yönetmeliği

 • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

 • MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
 • a) Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşılabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörleri,
 • b) Birinci fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve Ek-III’te listelenen asansör güvenlik aksamlarını,
 • kapsar.
 • (2) Bu Yönetmelik;
 • a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,
 • b) İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,
 • c) Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,
 • ç) Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,
 • d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,
 • e) Maden ocağı vinçlerini,
 • f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,
 • g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,
 • ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dâhil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,
 • h) Dişli rayda çalışan trenleri,
 • ı) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,
 • kapsamaz.
 • (3) Asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına dair, bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu risklerin tamamı ya da bir bölümünün ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamına girmesi durumunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanması durdurulur. Asansör Yönetmeliğinin Tamamı için Buraya tıklayın.

Asansör CE sertifikasını kolayca almak istiyorsanız Proje ve Mühendislik firmamız sizlere danışmanlık hizmeti vererek yardımcı olmaktadır. Cemka mühendislik CE sertifikası alma konusunda Asansör imalatçılarına, montajcılarına ve bakımcılarına danışmanlık hizmeti vererek CE sertifikasını en kısa sürede alabilirsiniz. Cemka mühendislik firmamızın CE sertifikası için çizdiği yol haritasını uygulamaya hemen geçirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Panoramik Asansör Risk Analizi

Asansörler günlük hayatımızı kolaylaştıran ulaşım araçları olsalar da belli başlı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu riskler genellikle kümbet üstü, kuyu üstü ve kuyu dibi’...

Bingöl Asansör Projesi & Avan Projesi

Asansör avan proje bir yapıya kurulacak asansörün tüm detaylarını belirten projedir. Asansörün kapasitesini, hızını, kumandasını, kullanım amacına göre özelliklerinin belirlenmesi gi...

Evren Belediyesi Asansör Proje Hizmeti

Ankara merkezine en uzak ilçelerden biri olan Evren ilçesinin 5 bin civarında nüfusu bulunmaktadır. İlçenin az sayıda nüfusu olmasına rağmen kızılırmak ve hirfanlı barajı ilçenin en ...

Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene