Asansör Modül F Sertifikası

Asansör modül F sertifikası, Asansör CE için uygunluk değerlendirme modüllerinden biridir. İmalatı yapılan ürünler için bilinen bir modüldür. Garanti belgesi olmayan ve her asansör firmasının her asansörü için alması gereken değerlendirme modülüdür. Ürün imalatı yapan firmalar asansör imalatı sürecinde...

Asansör Modül B Sertifikası

Asansör Modül B sertifikası, CE  işlemi için Tipe uygunluk olarak kabul edilen modüldür. Asansör yönetmeliği kapsamında verilen bu modül için AT Tip incelemesi uygulanır. Sadece modül B için uygulanan tip incelemesi E modülü ile birlikte kullanılan modüldür. Modül B...

Asansör Modül G Sertifikası

Asansör modül G sertifikası, Asansör yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirme modüllerinden biridir. Modül G için teknik dosya hazırlama ve risk analizi yapmak zorundadırlar. Teknik dosya ürünle alakalı kuralların ve risklerin uygunluğunu sağlayacak değerlendirmeleri içerir. Ürünün tasarım aşamasından imalatına kadar tüm...

Asansör CE Sertifikası Veren Firmalar

Avrupa normlarına uygunluk anlamına gelen Conformite European kısaltılması “CE” dir. CE kalite standardı anlamına gelen bir işarettir. Bu işarete sahip olan ürünler Avrupa birliğinin hazırlamış olduğu temel sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması gibi oluşturduğu direktiflere uygun olmalıdır. Asansör direktifleri...

Asansör CE Sertifikası

Asansör CE sertifikası, Canlıları veya doğayı etkileyebilecek ürünlerin Avrupa birliği direktiflerine uyulmasını ve piyasaya çıkmasını sağlayan belgedir. CE sertifikası ürünlerin uygunluğunu gösteren Avrupa birliğinin oluşturduğu CE markasıdır. Asansör CE sertifikası, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığının hazırlamış olduğu 2014/33/AB yönetmeliğine...