Türkiye standartlarında ve yönetmeliklerinde, yani (ISO) gerekliliklerinde asansörler için gerekli görülen durum, her asansör firmasının kendi bünyesinde bir teknik dosya oluşturmasıdır. Bu dosyanın içeriğinde kayıt, tasarım ve projeler bulunmalı ve saklanmalıdır.

Bu dosyayı hazırlamak ve saklamak kanunen mecburidir ancak çoğu asansör firması bu belgenin varlığından dahi haberdar değildir. Dosyanın amacı sadece asansör tescil belgesi almak değildir, bu yönetmeliğin bir gerekliliği olduğundan ve güvence açısından firmalar bu dosyayı bulundurmak zorundadırlar. Teknik dosya hazırlanırken içeriğinde genellikle iş planı, asansör montaj sözleşmesi, kuyu röleve formu, tasarım ve risk değerlendirme raporları, müşteriye ait mülk formu, müteahhit için bir bilgilendirme formu, projeler, gerekli hesaplar, sipariş asansörler, malzemelerin genel formu, firmanın malzeme girdi formu, montaj ile ilgili kontrol yapıldıysa bunun formu, AT uygunluk beyanı,

Bakım sözleşmesi, CE sertifikaları ve son kontrol formu gibi formlar ve maddeler bulunmalıdır. Teknik form hazırlanırken bu forma geçmişe dönük olarak asansörlerin bilgilerine ulaşılabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca CD ile muhafaza, herhangi bir kasaya konulan dosya ile muhafaza, kendi imkânları ile veya bankalar aracılığı ile muhafaza asansör dosya hazırlama tekniklerinin bazıları olarak sayılabilmektedir. Asansör dosya hazırlama teknikleri ile ilgili firmamız Cemka, asansör firmalarına gerekli tüm teknik dosya maddelerinde yardımcı olmaktadır ve sizler için teknik dosya hazırlama yetisiyle görevini profesyonellikle yerine getirmektedir.

İlgili Yazılar

Asansör Teknik Dosya Hazırlayan Firmalar

Asansör teknik dosya, montajı yapılan asansörün tasarımı, çizimi, donanım özellikleri ve hesaplamaları belirleyen işlem dosyasıdır. Teknik dosyada asansöre ait dosyalar, tasarım çalışmaları, projeler ve tüm kayıtlar bu dosyada bulundurularak saklanmalıdır. Teknik dosya bu belgeler ile CE belgesi sırasında onaylanmış...

Read More