Avrupa Birliği yönetmeliğince, CE belgesi çıkarttıracak firmaya, ürününü ilgili yönetmeliğin gereklerini ortaya koyduğu ve asgari olarak karşıladığını belirten bir dosya hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu dosyaya Teknik Dosya denir.

Teknik dosyada, ilgili yönetmelik kurallarının uyulup uyulmadığına, en azından istenilenin asgarisini karşıladığına ilişkin kanıt dosyaları mevcut olmalıdır. CE belgesinin taşınabilirliğini ortaya koyan Teknik Dosya, ilgili direktife göre isim olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat isim olarak değişebilse bile, bir Teknik dosyada istenen dokümanlar genellikle aynıdır. Teknik dosya genelde ikiye ayrılır, ilk bölümde üreticiye ait bilgiler, üreticinin uyguladığı standartlara ilişkin kanıt niteliğinde dosyalar, ürünün kullanım kılavuzu, ürünün ayrıntılı planıyla beraber ürünün tanıtımı yer alır.

Teknik dosyanın ikinci bölümündeyse, ürün terimleri, yönetmeliğe göre uygulanan standartlar, test sonucu alınmış raporlar, ürün ve ürüne ait işlevlerin planları ve varsa diğer alt bilgiler bulunur. Teknik dosya hazırlandıktan sonra, yetkililere yani Avrupa birliği tarafından onaylandığı resmi olarak bildirilen Onaylanmış Kuruluşa verilir. Onaylanmış kuruluş da dosyayı inceleyip uygun bulunursa firmaya CE belgesi ile belgelenme onayı verir.

İlgili Yazılar

Asansör Teknik Dosya Hazırlayan Firmalar

Asansör teknik dosya, montajı yapılan asansörün tasarımı, çizimi, donanım özellikleri ve hesaplamaları belirleyen işlem dosyasıdır. Teknik dosyada asansöre ait dosyalar, tasarım çalışmaları, projeler ve tüm kayıtlar bu dosyada bulundurularak saklanmalıdır. Teknik dosya bu belgeler ile CE belgesi sırasında onaylanmış...

Read More