Asansör Teknik Dosya Nedir?

Anasayfa » Teknik Dosya » Asansör Teknik Dosya Nedir?

Avrupa Birliği yönetmeliğince, CE belgesi çıkarttıracak firmaya, ürününü ilgili yönetmeliğin gereklerini ortaya koyduğu ve asgari olarak karşıladığını belirten bir dosya hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu dosyaya Teknik Dosya denir.

Teknik dosyada, ilgili yönetmelik kurallarının uyulup uyulmadığına, en azından istenilenin asgarisini karşıladığına ilişkin kanıt dosyaları mevcut olmalıdır. CE belgesinin taşınabilirliğini ortaya koyan Teknik Dosya, ilgili direktife göre isim olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat isim olarak değişebilse bile, bir Teknik dosyada istenen dokümanlar genellikle aynıdır. Teknik dosya genelde ikiye ayrılır, ilk bölümde üreticiye ait bilgiler, üreticinin uyguladığı standartlara ilişkin kanıt niteliğinde dosyalar, ürünün kullanım kılavuzu, ürünün ayrıntılı planıyla beraber ürünün tanıtımı yer alır.

Teknik dosyanın ikinci bölümündeyse, ürün terimleri, yönetmeliğe göre uygulanan standartlar, test sonucu alınmış raporlar, ürün ve ürüne ait işlevlerin planları ve varsa diğer alt bilgiler bulunur. Teknik dosya hazırlandıktan sonra, yetkililere yani Avrupa birliği tarafından onaylandığı resmi olarak bildirilen Onaylanmış Kuruluşa verilir. Onaylanmış kuruluş da dosyayı inceleyip uygun bulunursa firmaya CE belgesi ile belgelenme onayı verir.

Asansör Firmaları İçin Risk Analizi Örneği

Asansör firmaları asansörlerinde oluşabilecek kazalar için risk analizi yapmak zorundadırlar. Risk analizi raporunda asansörlerde oluşabilecek riskleri tanılama, belirleme ve değerlendirme g...

Esenyurt Belediyesi Asansör Proje Hizmeti

İstanbul’un avrupa yakasında bulunan 1986 yılında ilçe olan esenyurt yeni yapılmış ve yapılmakta olan bir ilçedir. Gelişmekte olan esenyurt 57 kilometre alana sahip ilçede bir çok b...

Evren Belediyesi Asansör Proje Hizmeti

Ankara merkezine en uzak ilçelerden biri olan Evren ilçesinin 5 bin civarında nüfusu bulunmaktadır. İlçenin az sayıda nüfusu olmasına rağmen kızılırmak ve hirfanlı barajı ilçenin en ...

Hemen Arayın
Femko Periyodik Muayene