Asansör Teknik Dosya Nedir?

Anasayfa » Teknik Dosya » Asansör Teknik Dosya Nedir?

Avrupa Birliği yönetmeliğince, CE belgesi çıkarttıracak firmaya, ürününü ilgili yönetmeliğin gereklerini ortaya koyduğu ve asgari olarak karşıladığını belirten bir dosya hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu dosyaya Teknik Dosya denir.

Teknik dosyada, ilgili yönetmelik kurallarının uyulup uyulmadığına, en azından istenilenin asgarisini karşıladığına ilişkin kanıt dosyaları mevcut olmalıdır. CE belgesinin taşınabilirliğini ortaya koyan Teknik Dosya, ilgili direktife göre isim olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat isim olarak değişebilse bile, bir Teknik dosyada istenen dokümanlar genellikle aynıdır. Teknik dosya genelde ikiye ayrılır, ilk bölümde üreticiye ait bilgiler, üreticinin uyguladığı standartlara ilişkin kanıt niteliğinde dosyalar, ürünün kullanım kılavuzu, ürünün ayrıntılı planıyla beraber ürünün tanıtımı yer alır.

Teknik dosyanın ikinci bölümündeyse, ürün terimleri, yönetmeliğe göre uygulanan standartlar, test sonucu alınmış raporlar, ürün ve ürüne ait işlevlerin planları ve varsa diğer alt bilgiler bulunur. Teknik dosya hazırlandıktan sonra, yetkililere yani Avrupa birliği tarafından onaylandığı resmi olarak bildirilen Onaylanmış Kuruluşa verilir. Onaylanmış kuruluş da dosyayı inceleyip uygun bulunursa firmaya CE belgesi ile belgelenme onayı verir.

Asansör Projeleri CE , TSE Bakım Belgesi – İstanbul

İstanbul CE, TSE Bakım Belgesi vb danışmanlık hizmeti veren Cemka Mühendislik  firması hizmetinizdedir. CEMKA Asansör Projeleri  CE, TSE Bakım Belgesi için İstanbul'da başvurucağı...

Asansör Elektrik Avan Proje

Asansör avan proje yapıya kurulacak asansörün kullanım amacına göre kapasite, hız ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan projedir. Avan projede binaya a...

Asansör Ruhsat Yönetmeliği

Asansör ruhsatı yönetmeliği, Avrupa birliği üye ülkeleri tarafından hazırlanmış direktifler kapsamında Türkiyedeki ilgili bakanlıkta AB uyum süreci için “Asansör İşletme, Bak...

TELEFONLA TEKLİF ALIN HEMEN ARAYIN
Femko Periyodik Muayene